Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Cục Gạch Xông Vào Dị Giới
70.600 151 3.157

Cục Gạch Xông Vào Dị Giới

Truyện tranh Đạo Sĩ Giang Hồ
560.813 106 9.705

Đạo Sĩ Giang Hồ

Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
2.233.863 260 16.627

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Cát Xê Người Tình Bóng Đêm
23.592 31 1.907

Cát Xê Người Tình Bóng Đêm

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
15.599.254 10.422 89.026

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
14.077.196 2.029 65.642

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Nhất đẳng gia đinh
12.320.074 1.142 47.052

Nhất đẳng gia đinh

Truyện tranh First Comes Love, Then Comes Marriage
30.452 18 1.004

First Comes Love, Then Comes Marriage

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
74.675 77 5.040

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng
5.430.914 2.359 48.721

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Truyện tranh Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
6.167.933 974 35.527

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
12.855.452 1.375 43.875

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Chiến Đỉnh
8.024.345 580 33.407

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Hỗn Độn Kim Ô
3.094.383 363 19.395

Hỗn Độn Kim Ô

Truyện tranh Mashle: Phép Thuật và Cơ Bắp
3.095.653 3.917 32.823

Mashle: Phép Thuật và Cơ Bắp

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
1.227.657 152 9.038

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Player
22.294 19 397

Player

Truyện tranh Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta
431.832 93 5.777

Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
16.117.878 3.818 70.133

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Thế Giới Hoàn Mỹ
7.903.167 4.698 44.373

Thế Giới Hoàn Mỹ

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
15.561.949 4.819 63.070

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Trở Lại Thành Người Chơi
1.061.721 441 21.555

Trở Lại Thành Người Chơi

Truyện tranh Tận Kiển Minh Thần
7.388 12 762

Tận Kiển Minh Thần

Truyện tranh Khởi Đầu Bằng Một Con Côn
5.004.970 888 20.953

Khởi Đầu Bằng Một Con Côn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
39.970.446 5.032 112.641

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Cấm thư ma thuật Index
262.306 55 2.276

Cấm thư ma thuật Index

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
18.935.990 2.280 64.097

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Vạn Thần Tổ Sư
911.914 161 12.841

Vạn Thần Tổ Sư

Truyện tranh Đỉnh Phong Cường Thiếu
1.810.079 153 11.869

Đỉnh Phong Cường Thiếu

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
1.707.096 340 18.776

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
787.435 109 6.570

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
10.627.014 543 41.535

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
2.447.846 231 14.277

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
1.457.416 184 18.056

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
8.229.225 1.180 49.491

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Bình luận mới