Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh A Tu La - Tây Du ngoại truyện
8.447 16 278

A Tu La - Tây Du ngoại truyện

Truyện tranh Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ
2.411.656 1.551 31.773

Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ

Truyện tranh Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương
13.547 143 2.168

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Truyện tranh My Rival Is Behind You
10.016 57 693

My Rival Is Behind You

Truyện tranh Hệ Thống XEVEC
7.138 13 743

Hệ Thống XEVEC

Truyện tranh Đưa mami về nhà
8.135.162 11.642 76.722

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Onepunch Man
44.941.484 26.099 124.875

Onepunch Man

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
8.060.297 1.205 36.527

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
17.787 91 1.411

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Lưu Hoa Bất Cập Xuân
109.044 534 4.882

Lưu Hoa Bất Cập Xuân

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
316.707 416 11.677

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Game Obu Familia – Family Senki
1.211.927 2.143 23.180

Game Obu Familia – Family Senki

Truyện tranh Duy Ngã Độc Tiên
613.581 325 10.897

Duy Ngã Độc Tiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
8.700.737 1.989 36.236

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Lại Gặp Được Em
2.359.914 4.769 37.836

Lại Gặp Được Em

Truyện tranh 100 Nichigo Ni Shinu Wani
340.854 697 1.760

100 Nichigo Ni Shinu Wani

Truyện tranh Vạn Thế Tín Sử
3.342 15 232

Vạn Thế Tín Sử

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
2.923.539 1.926 29.833

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Vấp Phải Nghịch Quang
226.761 678 12.918

Vấp Phải Nghịch Quang

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
26.411.979 6.730 71.912

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
122.993 61 3.450

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

Truyện tranh Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao
2.350.833 1.995 7.472

Bởi vì chúng ta đều là những ngôi sao

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
280.800 822 10.723

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
2.443.504 4.898 23.893

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
14.388.600 14.073 39.022

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
3.832.614 995 5.518

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Tsuki no Oki ni Mesu mama
14.173 26 1.013

Tsuki no Oki ni Mesu mama

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
12.266.377 5.276 46.647

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
12.973.314 3.559 31.640

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Real Account II
1.873.368 772 8.279

Real Account II

Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn
784.073 2.268 15.601

Hoàng Hậu Tái Hôn

Truyện tranh Meido No Koi Wa Enma Shidai!
162.001 378 6.285

Meido No Koi Wa Enma Shidai!

Truyện tranh First Teacher
322.916 172 2.547

First Teacher

Truyện tranh Tối Cường Khí Thiếu
5.383.935 925 22.723

Tối Cường Khí Thiếu

Truyện tranh The Knight Cartoonist And Her Orc Editor
69.945 97 1.811

The Knight Cartoonist And Her Orc Editor

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
17.563 83 442

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Bình luận mới