Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Isekai Kenkokuki
572.510 459 9.635

Isekai Kenkokuki

Truyện tranh Học Viện Anh Hùng
6.829.031 1.817 9.473

Học Viện Anh Hùng

Truyện tranh Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh
362.780 545 8.426

Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh

Truyện tranh Cuộc sống thường ngày của ma
1.513 13 214

Cuộc sống thường ngày của ma

Truyện tranh Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ
163.939 307 4.601

Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ

Truyện tranh Địa Ngục Thần Y
808.615 92 2.528

Địa Ngục Thần Y

Truyện tranh Quay Đầu Nhìn Lại, Anh Yêu Em!
651.308 1.396 9.062

Quay Đầu Nhìn Lại, Anh Yêu Em!

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
114.566 264 4.881

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
2.808.018 1.596 11.083

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Trùng Sinh
1.674.264 1.215 10.699

Trùng Sinh

Truyện tranh Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh
5.677 20 53

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
6.016.515 1.979 22.145

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
581.217 475 4.409

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Gyaru Kuri!
2.601 10 249

Gyaru Kuri!

Truyện tranh Pastel
187.488 48 834

Pastel

Truyện tranh Tuyệt Thế Kiếm Thần
876.103 485 9.578

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
4.050.096 4.129 27.177

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng
23.141 2 92 Đủ bộ

Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng

Truyện tranh Quy Tự Dao
875.256 657 8.391

Quy Tự Dao

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
210.698 184 3.103

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
10.250.763 3.724 27.292

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Phục Ma Thiên Sư
230.185 148 2.915

Phục Ma Thiên Sư

Truyện tranh Nữ Hoàng Giá Đáo
228.572 1.107 10.430

Nữ Hoàng Giá Đáo

Truyện tranh Địa Ngục Cáo Bạch Thi
555.594 1.510 6.909

Địa Ngục Cáo Bạch Thi

Truyện tranh Ngày nghỉ của ngài tội phạm
25.707 71 1.449

Ngày nghỉ của ngài tội phạm

Truyện tranh Siêu Sao Trứ Danh
480.776 406 2.806

Siêu Sao Trứ Danh

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
17.153.463 26.716 55.367

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Ảnh Hậu Thời Gian
199.672 186 3.964

Ảnh Hậu Thời Gian

Truyện tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết
4.597.936 3.284 9.945

Phi Đãi Nghiên Tuyết

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
4.118.626 5.505 15.276

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
119.502 105 3.362

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Sơn Hải Nghịch Chiến
1.154.228 219 2.042

Sơn Hải Nghịch Chiến

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
2.744.205 1.766 15.097

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Chọc hoắc thành hôn
7.169.244 11.428 38.225

Chọc hoắc thành hôn

Truyện tranh Áo Giáp Vàng: Nữ Thánh Đấu sĩ
16.651 25 161

Áo Giáp Vàng: Nữ Thánh Đấu sĩ

Truyện tranh Arasa Dakedo, Hatsukoi desu
32.435 105 1.779

Arasa Dakedo, Hatsukoi desu

Bình luận mới

loadingĐang xử lý