Truyện mới cập nhật

Truyện tranh S.H.I.E.L.D
1.616 11 10

S.H.I.E.L.D

Truyện tranh Ultimate Captain America
3.165 13 16

Ultimate Captain America

Truyện tranh Scarlet Spider-man
2.895 5 20

Scarlet Spider-man

Truyện tranh X-Men - Schism
4.436 3 24

X-Men - Schism

Truyện tranh Superior Day
13.899 5 89

Superior Day

Truyện tranh Princess Princess
59.736 25 454

Princess Princess

Truyện tranh Ume Shigure
11.441 9 94

Ume Shigure

Truyện tranh Sora No Otoshimono PICO
3.528 11 76

Sora No Otoshimono PICO

Truyện tranh Shirogane no Ou
8.552 8 152

Shirogane no Ou

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
141.550 9 257 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
25.391 5 63 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
342.862 7 377 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
36.625 7 78 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
158.158 7 223 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
405.339 6 364 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
58.918 6 105 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
62.879 8 159 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh The Punisher: The Slavers
9.178 13 16 Đủ bộ

The Punisher: The Slavers

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
26.032 10 51 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
173.497 20 183 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
139.748 151 300 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên

Bình luận mới