Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện hot nhất

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
7.312.390 14.541 68.431

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
55.726.353 14.383 115.533

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
15.917.819 3.120 8.845

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
21.691.180 3.935 34.282

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
3.395.561 4.521 34.184

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
598.942 399 4.839

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
6.810.074 7.253 37.139

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
23.575.765 31.381 95.020

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ
1.767.903 581 6.591

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
11.980.445 13.033 60.325

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
14.756.830 3.441 57.765

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
7.619.634 2.031 44.013

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
7.076.860 3.884 31.363

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
7.489.775 1.094 21.520

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
7.185.325 3.062 35.432

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố
12.428.123 7.183 43.511

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
15.806.966 13.613 71.438

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thông Linh Phi
76.433.095 54.340 155.138

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tình Yêu Là Thế 2
902.991 1.356 16.441

Tình Yêu Là Thế 2

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
25.297.181 28.534 146.260

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
8.605.619 2.671 9.754

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tay Chơi Thần Cấp
2.333.067 327 15.604

Tay Chơi Thần Cấp

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
6.171.845 5.939 34.629

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Trâm Trung Lục
2.916.129 3.109 20.886

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Phong Quỷ Truyền Thuyết
6.168.453 1.173 19.496

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
11.514.222 2.200 39.903

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
6.508.249 2.699 14.014

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Hành Trình Đế Vương
13.638.131 5.556 50.592

Hành Trình Đế Vương

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
17.359.441 20.317 97.226

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Cạm Bẫy Lửa Tình
4.028.886 2.264 34.454

Cạm Bẫy Lửa Tình

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
21.103.801 16.346 100.290

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Nguyên Tôn
19.315.523 9.575 82.858

Nguyên Tôn

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
2.819.264 2.204 15.882

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Lựa Chọn Phân Kỳ
2.004.581 579 9.370

Lựa Chọn Phân Kỳ

Truyện tranh Đại chúa tể
10.999.740 3.569 42.594

Đại chúa tể

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
3.735.054 775 16.871

Mạt Thế Vi Vương