Truyện hot nhất

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện
5.578.308 6.986 52.661

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Truyện tranh Thông Linh Phi
57.439.713 47.270 121.075

Thông Linh Phi

Truyện tranh Hiệp Sĩ Thánh Chiến
11.223.059 6.046 27.099

Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Truyện tranh Yêu Thần Ký
39.406.481 9.244 66.965

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
13.893.414 6.696 36.850

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
32.443.764 27.265 82.998 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.228.797 4.110 20.215

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
13.995.990 14.699 84.050

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục
5.940.916 7.929 19.575

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Truyện tranh Kanojo, Okarishimasu
2.455.264 3.578 15.825

Kanojo, Okarishimasu

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
13.464.974 9.249 81.242

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
7.855.687 8.484 44.531

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
12.115.887 2.622 4.964

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Đại chúa tể
7.419.615 3.113 29.657

Đại chúa tể

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
2.441.366 1.273 17.605

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
14.248.222 14.303 54.408

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Ái người tình xuất Vu Lam
1.161.081 304 5.860

Ái người tình xuất Vu Lam

Truyện tranh Hãy Call trước khi bốc cháy
641.731 941 13.367

Hãy Call trước khi bốc cháy

Truyện tranh Cú Đấm Hủy Diệt
32.030.104 17.866 74.954

Cú Đấm Hủy Diệt

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
75.906.023 57.515 122.510

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
4.220.742 3.975 28.086

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển
3.190.025 2.661 32.825

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Truyện tranh Cứu mạng ! Loài mèo thống trị thế giới rồi !
958.707 1.902 15.994

Cứu mạng ! Loài mèo thống trị thế giới rồi !

Truyện tranh Thế Giới Tiên Hiệp
9.662.784 1.682 26.093 Đủ bộ

Thế Giới Tiên Hiệp

Truyện tranh Plunderer
1.097.950 980 10.221

Plunderer

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
5.009.153 5.484 27.998

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
6.790.330 4.428 50.013

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Nam Thần Quốc Dân Biến Thân
1.505.494 1.417 11.667

Nam Thần Quốc Dân Biến Thân

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
5.985.203 6.843 24.670

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Lều Khều Biết Yêu
2.869.178 3.291 17.499

Lều Khều Biết Yêu

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
14.950.344 3.598 31.557

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
3.028.840 5.173 39.172

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Mạt Thế Phàm Nhân
2.761.634 1.156 14.465

Mạt Thế Phàm Nhân

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
16.074.748 4.236 42.223

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh 18, Sống Chung Cùng Nhau
3.022.262 2.469 23.670

18, Sống Chung Cùng Nhau

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
19.446.807 16.149 38.273

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần