Truyện hot nhất

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
5.807.303 2.037 25.501

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
16.317.347 9.078 107.666

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
11.788.561 5.064 67.474

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
64.911.729 21.737 161.304

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
26.260.565 1.275 73.244

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
38.269.792 22.648 192.813

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
32.097.730 2.769 69.962

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
32.933.439 3.857 107.226

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thú Nhân
22.508.662 1.647 56.176

Thú Nhân

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
5.701.203 2.357 57.717

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
20.674.378 4.483 62.547

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
29.571.588 2.347 81.402

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tây Du
20.463.760 2.868 32.634

Tây Du

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
33.173.186 11.085 173.884

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
8.840.520 1.372 40.976

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
7.353.447 1.942 53.276

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
21.401.013 3.092 40.347

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
4.749.962 1.356 36.509

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Gả Cho Tình Cũ Làm Lão Bà
553.206 288 7.971

Gả Cho Tình Cũ Làm Lão Bà

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
17.367.486 749 55.082

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
10.093.149 1.186 49.416

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
12.363.638 2.987 65.836

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
70.095.406 15.673 162.669

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Nguyên Tôn
70.569.903 17.346 195.262

Nguyên Tôn

Truyện tranh Chúa tể học đường
44.654.161 4.323 63.322

Chúa tể học đường

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
139.041.980 27.795 259.660

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
27.516.269 6.083 101.122

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
51.780.132 3.865 127.504

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte
5.666.422 1.485 50.391

Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
21.867.003 1.514 69.667

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Lam Sí
8.979.485 6.965 35.912

Lam Sí

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.929.690 2.101 53.656

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Đế Vương Trắc
21.710.169 8.030 90.874

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
29.220.497 9.634 114.219

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!