Truyện hot nhất

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
11.523.537 3.045 18.454

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
16.081.722 18.193 43.716

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
24.335.702 26.875 106.833

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
27.863.286 17.723 65.482

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
14.455.086 4.987 38.250

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
15.499.528 6.151 37.873

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.442.342 245 2.939

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.233.444 4.937 23.752

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
6.806.552 9.879 61.735

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
30.086.150 9.980 54.122

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.212.679 11.332 42.202

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
6.960.893 2.369 14.618

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu
1.172.265 3.024 19.885

Tháng Sáu Kì Diệu

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.055.184 21.541 57.332

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
10.441.002 12.114 36.831

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
825.601 600 6.532

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
4.984.632 2.032 21.746

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
4.227.060 6.801 32.427

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Hoả Phụng Liêu Nguyên
1.588.370 62 1.632

Hoả Phụng Liêu Nguyên

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện
3.598.571 4.166 38.956

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.468.723 42.900 101.655

Thông Linh Phi

Truyện tranh Minamoto-kun Monogatari
5.612.125 1.603 10.623

Minamoto-kun Monogatari

Truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
7.046.925 3.810 23.401

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
8.666.615 2.819 29.839

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
2.931.980 8.348 40.514

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Mạt Thế Phàm Nhân
828.146 490 7.018

Mạt Thế Phàm Nhân

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
2.495.179 2.970 29.886

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
6.418.689 2.812 26.633

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Cú Đấm Hủy Diệt
18.282.181 11.986 41.306

Cú Đấm Hủy Diệt

Truyện tranh Cậu bé Boruto
706.796 369 2.690

Cậu bé Boruto

Truyện tranh Tình Yêu Không Thể Bù Đắp
2.605.740 3.203 26.202

Tình Yêu Không Thể Bù Đắp

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5.092.069 5.013 30.718

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
6.048.353 1.957 19.462

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên
4.600.931 3.599 44.110

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
11.371.500 21.489 46.070

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
12.996.804 5.551 40.844

Linh Kiếm Tôn