Truyện hot nhất

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.981.306 5.096 114.070

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
22.702.576 1.138 64.932

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
41.077.276 3.220 97.426

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
46.557.427 17.792 163.847

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
32.889.159 3.998 101.719

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
21.679.357 3.776 117.785

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
15.187.425 7.174 61.347

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.871.984 39.741 187.114

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
16.765.119 4.375 47.396

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.709.896 2.635 63.008

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
18.319.604 1.353 62.287

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
18.584.859 18.792 134.378

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
39.813.154 20.879 173.527

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
13.793.009 3.209 16.080

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.720.018 19.555 144.160

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tây Du
18.927.149 2.805 29.743

Tây Du

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
44.682.365 40.759 218.646

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
25.285.236 9.392 104.548

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
5.811.735 5.950 42.825 Đủ bộ

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
39.374.195 16.080 158.953

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.556.839 64.690 219.372

Thông Linh Phi

Truyện tranh Nguyệt trầm ngâm
6.803.674 5.140 45.630

Nguyệt trầm ngâm

Truyện tranh Hanikamu Honey
1.583.604 2.498 25.395

Hanikamu Honey

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
18.850.067 6.890 70.765

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.641.923 6.522 96.530

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
32.472.757 21.848 174.752

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
43.004.740 3.381 110.883

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.895.266 2.298 34.629

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
39.078.054 5.404 59.795

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
28.567.099 4.389 62.171

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Ở lại thế kỷ này
1.160.498 689 17.281

Ở lại thế kỷ này

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
4.677.160 580 10.055

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
9.891.990 5.598 83.267

Vua Thăng Cấp