Truyện hot nhất

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
3.320.329 741 11.757

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu
856.147 1.015 11.342

Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu

Truyện tranh Hiệp Sĩ Thánh Chiến
12.358.121 6.675 31.471

Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Truyện tranh Truebeauty
3.247.398 4.418 24.297

Truebeauty

Truyện tranh Địa Ngục Cáo Bạch Thi
1.221.721 2.505 14.234

Địa Ngục Cáo Bạch Thi

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
7.428.323 10.080 44.405

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.500.483 2.211 15.618

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Thông Linh Phi
63.965.194 50.334 134.512

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng
3.355.461 3.330 11.578

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng

Truyện tranh One Piece - Đảo Hải Tặc
15.163.156 9.897 39.333

One Piece - Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
16.024.578 22.295 101.192

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden
4.405.472 669 5.656

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
16.467.656 11.531 93.982

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
964.706 961 8.972

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Thế Giới Tiên Hiệp
10.958.317 1.770 29.791 Đủ bộ

Thế Giới Tiên Hiệp

Truyện tranh Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương
1.967.453 2.127 20.050

Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Truyện tranh Vợ yêu không ngoan
5.872.582 6.482 51.933

Vợ yêu không ngoan

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
4.871.360 6.879 47.343

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
13.829.869 15.531 52.296

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Tình Yêu Không Thể Bù Đắp
4.025.138 4.050 33.644

Tình Yêu Không Thể Bù Đắp

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
8.850.916 4.391 38.473

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
7.641.090 5.069 33.072

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
2.363.681 943 14.671

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
5.378.640 3.600 24.203

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Tái Thiết Lập Lại Thế Giới
2.547.435 953 14.808

Tái Thiết Lập Lại Thế Giới

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
4.327.782 7.894 36.609

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.338.247 10.609 72.931

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Jagaaaaaan
2.066.345 653 8.373

Jagaaaaaan

Truyện tranh The New Gate
3.842.265 2.032 29.041

The New Gate

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
19.167.154 4.562 49.233

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
17.596.850 6.014 50.361

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
4.559.847 1.069 18.395

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
1.987.415 2.536 18.544

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Hướng Tâm Dẫn Lực
1.652.957 1.320 15.954

Hướng Tâm Dẫn Lực

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
3.316.178 1.452 13.632

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
25.785.325 34.989 141.932

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc