Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện hot nhất

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
15.024.893 3.270 9.108

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
22.025.135 8.345 37.699

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
5.395.792 4.536 35.156

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Mặt nạ mê hoặc
4.771.954 7.454 38.632

Mặt nạ mê hoặc

Truyện tranh Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ
756.870 962 10.199

Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ

Truyện tranh Dungeon Seeker
1.341.055 1.650 13.216

Dungeon Seeker

Truyện tranh Vua bếp Soma
8.285.283 5.393 13.747

Vua bếp Soma

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
3.947.630 7.190 40.199

Manh thê khó dỗ

Truyện tranh Yona Của Bình Minh
2.759.667 2.805 6.178

Yona Của Bình Minh

Truyện tranh Lưỡng bất nghi
3.920.806 4.167 14.582

Lưỡng bất nghi

Truyện tranh Thế Giới Tiên Hiệp
6.225.033 1.482 16.308 Đủ bộ

Thế Giới Tiên Hiệp

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
7.168.175 15.857 36.599

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
3.318.397 5.827 26.420

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
8.533.500 5.269 21.355

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Dường như tình yêu đã đến
1.986.564 2.853 18.452

Dường như tình yêu đã đến

Truyện tranh Chư Thiên Ký
4.870.092 2.546 20.389

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
3.738.221 3.343 33.399

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
4.259.459 8.252 25.939

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Kết Hôn Không Dễ
1.123.671 1.869 7.737

Kết Hôn Không Dễ

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
13.215.877 7.015 31.693

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Beauty And Demon
3.889.248 6.286 18.652

Beauty And Demon

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
6.901.227 5.781 47.981

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Toàn Chức Cao Thủ
2.131.063 353 7.307

Toàn Chức Cao Thủ

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
7.334.414 3.225 23.240

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
5.992.671 5.472 22.480

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Konjiki No Moji Tskukai
1.169.670 885 10.555

Konjiki No Moji Tskukai

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
6.829.647 16.108 67.449

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
2.158.776 3.533 16.952

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
2.635.116 3.454 31.805

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
3.703.020 4.962 13.685

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Yêu Tiếp Thành Nghiện, Tổng Tài Quá Bá Đạo
1.006.959 1.035 11.871

Yêu Tiếp Thành Nghiện, Tổng Tài Quá Bá Đạo

Truyện tranh Huyền Vũ Luyến Ca: Vạn Vật Sinh Linh
1.003.187 1.830 9.830

Huyền Vũ Luyến Ca: Vạn Vật Sinh Linh

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
5.489.819 13.909 51.096

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
11.886.777 18.403 37.770

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tô Tịch Kỳ Quái
2.395.065 4.193 12.866 Đủ bộ

Tô Tịch Kỳ Quái

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
2.298.753 5.661 13.210

Toàn Cơ Từ

loadingĐang xử lý