Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Copy Eyes Another World
2.404 5 14

Copy Eyes Another World

Truyện tranh Kino Du Kí
1.286 3 35

Kino Du Kí

Truyện tranh Long Xà Diễn Nghĩa
74.343 19 443

Long Xà Diễn Nghĩa

Truyện tranh Himajin, Maou no Sugata de Isekai e Tokidoki Cheat na burari Tabi
38.327 94 2.065

Himajin, Maou no Sugata de Isekai e Tokidoki Cheat na burari Tabi

Truyện tranh Builder
123.463 28 1.039

Builder

Truyện tranh Áo Thuật Thần Tọa
17.127 12 211

Áo Thuật Thần Tọa

Truyện tranh The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks
18.425 8 86

The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks

Truyện tranh Tai Họa Chết Người
51.476 18 164

Tai Họa Chết Người

Truyện tranh Destiny's Curse 7 - Bản chất
1.435 5 23

Destiny's Curse 7 - Bản chất

Truyện tranh Spring Weapon Number One
14.846 9 81

Spring Weapon Number One

Truyện tranh Aiki
833.540 24 1.423 Đủ bộ

Aiki

Truyện tranh Killing City
557 2 10

Killing City

Truyện tranh World Of Warcraft
5.530 2 20

World Of Warcraft

Truyện tranh K - Dream Of Green
5.284 2 56 Đủ bộ

K - Dream Of Green

Truyện tranh Abide in the Wind
12.530 4 75

Abide in the Wind

Truyện tranh Nani mo Nai Kedo Sora wa Aoi
846 2 22

Nani mo Nai Kedo Sora wa Aoi

Truyện tranh A + B - Angel + Blood
5.852 11 168

A + B - Angel + Blood

Truyện tranh Trường Học Ma Nhân
49.494 22 370

Trường Học Ma Nhân

Truyện tranh Sozo no Eterunite
3.681 5 118

Sozo no Eterunite

Truyện tranh Cấm thư ma thuật
3.446 2 45

Cấm thư ma thuật

Truyện tranh Wake Up Deadman (Second Season)
24.382 5 180

Wake Up Deadman (Second Season)

Truyện tranh Akatsuki
2.596 2 13

Akatsuki

Truyện tranh Yūkyū no gusha azurī no; kenja no Susu me
25.510 50 1.555

Yūkyū no gusha azurī no; kenja no Susu me

Truyện tranh Raqiya
82.047 12 165

Raqiya

Truyện tranh Tokyo ESP x Ga-rei - Shadow Walker
2.026 8 36

Tokyo ESP x Ga-rei - Shadow Walker

Truyện tranh Worst Gaiden: Harumichi
2.823 3 11

Worst Gaiden: Harumichi

Truyện tranh Tiên Linh Đồ Phổ
52.720 22 612

Tiên Linh Đồ Phổ

Truyện tranh 1/2 Prince
355.263 48 779

1/2 Prince

Truyện tranh Mơ Tường Nguyên Chế Hấp Dẫn Khác Giới Tại Dị Giới
7.448 13 280

Mơ Tường Nguyên Chế Hấp Dẫn Khác Giới Tại Dị Giới

Truyện tranh Number Five
2.075 1 7

Number Five

Truyện tranh Chúa tể của Chiếc Nhẫn
23.647 4 33

Chúa tể của Chiếc Nhẫn

Truyện tranh Zelda no Densetsu - Twilight Princess
18.132 13 123

Zelda no Densetsu - Twilight Princess

Truyện tranh Looking For A Father
62.648 23 171

Looking For A Father

Truyện tranh Ryle To Louis
5.673 3 263

Ryle To Louis

Truyện tranh Thiên Thần Chiến Tranh: Mars Chronicle
12.002 3 74

Thiên Thần Chiến Tranh: Mars Chronicle

Truyện tranh Dấu Ấn Rồng Thiêng II
414.278 17 533

Dấu Ấn Rồng Thiêng II