Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
8.550.811 13.404 136.970

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Giản Giới
8.412.891 993 29.076

Giản Giới

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
5.733.686 18.069 152.815

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thấu thị chi nhãn
5.579.601 323 21.080

Thấu thị chi nhãn

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
4.983.941 1.481 36.867

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp
4.689.387 7.875 40.746

Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
4.160.296 12.243 117.088

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Khắc Kim Phong Thần
4.094.072 312 17.988

Khắc Kim Phong Thần

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
3.704.862 748 31.656

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
3.587.699 351 17.961

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
3.380.451 775 27.816

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
3.259.321 4.380 76.041

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
2.970.754 3.047 62.376

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2.806.452 2.348 46.452

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Yêu Thần Ký
2.772.645 12.282 120.788

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
2.742.722 11.306 114.943

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
2.606.771 638 29.113

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Tinh Thần Biến
2.592.938 5.833 51.089

Tinh Thần Biến

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
2.342.847 11.399 83.466

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
2.252.797 7.690 79.636

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Nguyên Tôn
2.168.766 10.975 105.560

Nguyên Tôn

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
1.966.937 1.116 26.012

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
1.948.592 246 20.669

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
1.945.991 277 13.519

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh A Returner's Magic Should Be Special
1.925.723 3.257 78.676

A Returner's Magic Should Be Special

Truyện tranh Tuyệt thế thiên tài hệ thống
1.877.620 480 20.505

Tuyệt thế thiên tài hệ thống

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
1.864.244 13.731 116.123

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
1.799.237 2.882 36.888

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
1.756.792 5.958 49.222

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
1.651.421 270 13.742

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
1.566.537 7.120 89.820

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Thần y hệ thống
1.464.630 141 8.921

Thần y hệ thống

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
1.454.605 136 10.828

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
1.448.193 2.041 48.952

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Cực Phẩm Yêu Nghiệt
1.405.190 133 12.051

Cực Phẩm Yêu Nghiệt

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
1.343.151 6.074 35.750

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ