Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
5.105.635 2.037 57.558

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
1.518.486 571 34.590

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
1.017.784 23.976 218.671

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
974.338 1.613 61.134

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
943.630 2.950 96.847

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
867.445 17.488 173.361

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
858.045 17.957 132.360

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Thần Ký
776.350 14.023 160.827

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
740.323 3.242 77.073

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Nguyên Tôn
701.546 15.617 164.862

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
696.946 3.000 88.192

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
678.945 13.472 162.052

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
649.640 340 24.813

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
646.396 2.548 46.764

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Ma Cà Rồng Quý Tộc
621.504 1.741 34.229 Đủ bộ

Ma Cà Rồng Quý Tộc

Truyện tranh Sau Mạt Thế Tôi Trở Thành Zombie
602.655 129 9.198

Sau Mạt Thế Tôi Trở Thành Zombie

Truyện tranh Tôn Thượng
587.797 3.384 64.398

Tôn Thượng

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
537.921 4.084 98.559

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
536.805 3.888 91.468

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
536.786 635 24.845

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
511.912 978 58.488

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
439.342 4.334 74.374

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
404.957 4.006 54.509

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
399.333 2.945 80.616

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
390.448 1.165 38.874

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
360.554 5.128 56.253

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
358.637 1.130 52.646

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
355.811 31.404 165.614

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
346.298 5.588 76.224

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
340.177 10.561 83.039

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
340.036 1.068 51.490

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Cuồng Phi Phách Lối
336.452 351 11.539

Cuồng Phi Phách Lối

Truyện tranh Long Ẩn Giả
329.502 247 18.031

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
326.508 1.005 29.604

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo