Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Weiss
1 2 37

Weiss

Truyện tranh WE3
1 1 1

WE3

Truyện tranh Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
1 2 4

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Truyện tranh Satsui no Senki
1 1 20

Satsui no Senki

Truyện tranh We On
1 1 7

We On

Truyện tranh Tôi đách muốn kiểu anh hùng thế này
1 3 21

Tôi đách muốn kiểu anh hùng thế này

Truyện tranh Shuumatsu no Maristella
1 3 6

Shuumatsu no Maristella

Truyện tranh Daigo Tokusou
1 3 15

Daigo Tokusou

Truyện tranh Thâu Tinh Cửu Nguyệt Ngoại Truyện
1 2 38

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Ngoại Truyện

Truyện tranh Lily on the Blade
1 0 14

Lily on the Blade

Truyện tranh Địch Trần Tư Dị Văn Lục
1 1 10

Địch Trần Tư Dị Văn Lục

Truyện tranh Apocalypse darling
1 1 0

Apocalypse darling

Truyện tranh B-Flat No Sonata
1 1 0

B-Flat No Sonata

Truyện tranh League of Legends Ascension
1 2 4

League of Legends Ascension

Truyện tranh Urthotic
1 2 21

Urthotic

Truyện tranh No No Kagi
1 1 4 Đủ bộ

No No Kagi

Truyện tranh Roll
1 1 1

Roll

Truyện tranh Captain America: Who Will Wield The Shield?
1 3 2 Đủ bộ

Captain America: Who Will Wield The Shield?

Truyện tranh Chicken Poyo
1 1 2

Chicken Poyo

Truyện tranh Sousouki Reginald
1 1 19

Sousouki Reginald

Truyện tranh Vương Quốc Rồng
1 1 2

Vương Quốc Rồng

Truyện tranh Charon !
1 2 17

Charon !

Truyện tranh Double Gauge
1 3 13

Double Gauge

Truyện tranh Below The Sky
1 3 0

Below The Sky

Truyện tranh INHUMAN
1 0 7

INHUMAN

Truyện tranh Now Playing
1 5 1

Now Playing

Truyện tranh Kaette Kitaa! Shinmai Fukei Kiruko-san
1 1 15

Kaette Kitaa! Shinmai Fukei Kiruko-san

Truyện tranh Đồng hồ thần kì
1 7 4

Đồng hồ thần kì

Truyện tranh Let
1 3 0

Let

Truyện tranh Colossus Order
1 2 0

Colossus Order

Truyện tranh Maeda Taison Blues
1 2 4

Maeda Taison Blues

Truyện tranh Inception-the cobol job
1 1 0

Inception-the cobol job

Truyện tranh Nick Fury's Big Week
1 1 1

Nick Fury's Big Week

Truyện tranh Malicious Code - Mã Độc
1 5 43

Malicious Code - Mã Độc

Truyện tranh MONOCROME
1 1 11

MONOCROME

Truyện tranh Darkness-underworld
1 3 0

Darkness-underworld