Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
254.209 4.972 52.135

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
252.702 976 35.965

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
252.617 969 37.759

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
250.334 1.018 31.419

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Murim Thời Hiện Đại
248.222 38 3.265

Murim Thời Hiện Đại

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
240.751 5.542 81.165

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
236.800 10.198 127.276

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
236.172 2.306 74.648

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
234.090 240 14.425

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
229.247 833 34.946

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Giản Giới
221.853 2.496 57.215

Giản Giới

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
219.855 1.028 30.832

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
218.765 3.816 49.021

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Ma Cà Rồng Quý Tộc
213.384 1.832 38.243Đủ bộ

Ma Cà Rồng Quý Tộc

Truyện tranh Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
212.548 604 30.080

Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai

Truyện tranh Một Trăm Triệu Điểm
211.855 317 21.585

Một Trăm Triệu Điểm

Truyện tranh Ngã lão ma thần
209.185 466 20.131

Ngã lão ma thần

Truyện tranh Trở Lại Thành Người Chơi
206.965 451 22.296

Trở Lại Thành Người Chơi

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!
206.764 2.333 43.593

Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
205.508 2.696 73.571

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Đạo Ấn
204.258 380 31.034

Đạo Ấn

Truyện tranh Đại chiến Titan
201.902 3.391 28.893

Đại chiến Titan

Truyện tranh Bố Tôi Quá Mạnh
198.200 2.797 37.011

Bố Tôi Quá Mạnh

Truyện tranh Tái Thiết Hầm Ngục
197.402 1.797 46.640

Tái Thiết Hầm Ngục

Truyện tranh Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS
195.610 1.465 39.184

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
191.984 4.166 61.131

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Tôi viết sách để thăng cấp
190.433 446 23.973

Tôi viết sách để thăng cấp

Truyện tranh Bậc Thầy Kiếm Sư
190.217 5.442 60.303

Bậc Thầy Kiếm Sư

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
187.565 9.079 47.502Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
186.764 731 25.614

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Tây Du
186.419 2.799 29.566

Tây Du

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
178.871 186 18.382

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
177.866 5.400 84.177

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Huyết Chiến Hoa Sơn
177.671 1.059 26.527

Huyết Chiến Hoa Sơn

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
177.009 4.359 47.240

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
176.236 1.515 33.566

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ