Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế
350.607 191 11.112

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
197.321 16.281 157.375

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nguyên Tôn
183.327 14.677 149.358

Nguyên Tôn

Truyện tranh Võ Nghịch
161.859 218 19.331

Võ Nghịch

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
158.717 5.118 95.286

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2
158.530 5.276 81.334

Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
155.829 2.670 79.499

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Chúa tể học đường
150.509 3.922 54.326

Chúa tể học đường

Truyện tranh Thú Nhân
146.924 1.176 39.549

Thú Nhân

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
136.382 809 29.775

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
128.211 21.618 196.559

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
124.192 910 32.776

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
97.258 614 32.745

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Truyện tranh Yêu Thần Ký
95.558 13.517 148.866

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
80.208 53.750 205.115 Đủ bộ

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
78.383 2.754 43.096

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
77.886 2.018 37.125

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
77.589 2.750 63.559

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
66.229 15.331 116.582

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về
64.195 15 1.616

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
62.308 2.266 79.487

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống
58.900 606 27.328

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

Truyện tranh Long Ẩn Giả
57.161 92 8.258

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
55.381 7.356 1.262.520

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
53.854 859 42.749

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
52.512 990 22.029

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
52.420 9.449 73.588

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
51.145 4.035 68.076

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
47.912 2.762 72.134

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Quang Chi Tử
46.542 626 18.754

Quang Chi Tử

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
45.737 2.784 77.523

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
44.583 203 8.547

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
43.031 4.672 49.643

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
42.098 645 26.939

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Tôi là người chơi leo tháp một mình
41.708 640 17.654

Tôi là người chơi leo tháp một mình