Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Re: Live
1.234 3 24

Re: Live

Truyện tranh X-Men Necrosha
3.004 3 10

X-Men Necrosha

Truyện tranh X-Men Deadly Genesis
1.332 1 5

X-Men Deadly Genesis

Truyện tranh Watchmen
4.247 1 15

Watchmen

Truyện tranh Secret Invasion
35.869 5 83

Secret Invasion

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần
9.693 2 78

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

Truyện tranh Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện
4.697 1 15

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

Truyện tranh X-Men Phoenix EndSong
1.698 3 4

X-Men Phoenix EndSong

Truyện tranh Ultimate Origin
1.314 1 6

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
2.212 1 7

Ultimate Power

Truyện tranh The Fairy and the Hunter
1.143 4 8

The Fairy and the Hunter

Truyện tranh Riki-Oh - Lực Vương
221.793 14 302

Riki-Oh - Lực Vương

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
14.314 1 30

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Spider-man Noir
3.761 1 25

Spider-man Noir

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
1.852 1 8

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Samurai Champloo
9.330 1 52

Samurai Champloo

Truyện tranh Rocket Princess
6.473 1 28

Rocket Princess

Truyện tranh Poker King
3.881 5 13

Poker King

Truyện tranh Rose Hip Rose
7.393 4 43

Rose Hip Rose

Truyện tranh Psycho Staff
2.022 2 10

Psycho Staff

Truyện tranh Tales of Vesperia
4.761 3 47

Tales of Vesperia

Truyện tranh Touhou Shinigami: Meteor Methuselah Gaiden
3.818 2 9

Touhou Shinigami: Meteor Methuselah Gaiden

Truyện tranh XBlade
11.214 3 88

XBlade

Truyện tranh Slow Step
59.666 5 100

Slow Step

Truyện tranh Wanted!
17.277 10 72

Wanted!

Truyện tranh Bản tình ca cuối cùng
8.882 5 52

Bản tình ca cuối cùng

Truyện tranh Saitama Chainsaw Shoujo
11.302 15 89

Saitama Chainsaw Shoujo

Truyện tranh The Legend of Sun Knight
24.179 21 324

The Legend of Sun Knight

Truyện tranh Sweet Peach
9.040 20 199

Sweet Peach

Truyện tranh Thú Cưng đặc biệt: Diamond & Pearl
9.763 1 37

Thú Cưng đặc biệt: Diamond & Pearl

Truyện tranh Street Fighter
13.418 2 54

Street Fighter

Truyện tranh Shirokuro Kitan
5.269 3 58

Shirokuro Kitan

Truyện tranh Tales Of Destiny
4.381 1 14

Tales Of Destiny

Truyện tranh The Red Soul
22.083 3 104

The Red Soul

Truyện tranh Nữ Hiệp Trường Cao Trung
2.684 3 29

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

Truyện tranh Gaia Kitan
4.796 4 71

Gaia Kitan