Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
6.210.671 599 29.159

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Võng Du Chi Tối Cường Liệp Nhân
129.763 54 2.941

Võng Du Chi Tối Cường Liệp Nhân

Truyện tranh Chí Tôn Thần Nhãn
546.369 100 9.997

Chí Tôn Thần Nhãn

Truyện tranh Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
1.111.224 499 9.608

Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
5.581.566 679 27.963

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Người Đưa Thư Vô Hạn
3.843.525 450 15.321

Người Đưa Thư Vô Hạn

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
3.475.204 717 22.645

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Chí Tôn Toàn Năng
1.587.499 427 13.243

Chí Tôn Toàn Năng

Truyện tranh Thánh Khư
7.531.591 1.742 40.684

Thánh Khư

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
21.843.232 2.648 69.310

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Nhà Ma
1.225.283 677 14.807

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Truyện tranh Vạn Thần Sư Tổ
245.727 31 5.032

Vạn Thần Sư Tổ

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
3.787.704 1.058 24.642

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Kiếm Vũ
5.228.766 560 20.806

Kiếm Vũ

Truyện tranh Tối Cường Hệ Thống Tìm Đường Chết
2.874.699 394 18.246

Tối Cường Hệ Thống Tìm Đường Chết

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
1.953.707 346 16.143

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
51.128 61 3.504

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Truyện tranh Một Trăm Triệu Điểm
1.650.962 270 17.898

Một Trăm Triệu Điểm

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
15.803.348 879 46.840

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
15.179.973 4.050 43.391

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Re:Monster
7.888.448 3.151 46.936

Re:Monster

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
52.879.937 9.917 117.509

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
3.243.802 1.580 22.409

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Phục Thiên Thánh Chủ
3.158.170 517 23.121

Phục Thiên Thánh Chủ

Truyện tranh Địa Ngục Cực Lạc
3.593.410 1.339 21.499

Địa Ngục Cực Lạc

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
7.990.310 956 25.601

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Isekai Cheat Magic Swordsman
195.219 122 7.746

Isekai Cheat Magic Swordsman

Truyện tranh Boruto
2.347.599 1.092 11.258

Boruto

Truyện tranh Mashle: Phép Thuật và Cơ Bắp
2.459.387 3.538 28.645

Mashle: Phép Thuật và Cơ Bắp

Truyện tranh Hắc Tạp
1.272.264 246 9.330

Hắc Tạp

Truyện tranh Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể
1.757.709 279 14.876

Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
2.642.033 191 16.973

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Kẻ hồi sinh
129.618 54 1.547

Kẻ hồi sinh

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
3.137.560 1.300 39.033

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Drifters
688.028 121 3.772

Drifters