Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thanh Đế Truyện
73.001 37 2.019

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Nữ Chủ Tịch
3.616.843 1.088 26.583

Cao Thủ Cận Vệ Của Nữ Chủ Tịch

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
861.805 441 11.670

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn
205.491 74 6.812

Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn

Truyện tranh Thâm Dạ Thư Ốc
3.785.483 346 14.306

Thâm Dạ Thư Ốc

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
42.565.792 7.803 84.186

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Chiến Đỉnh
2.339.983 357 17.488

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
775.228 191 9.610

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Vô Sỉ Thuật Sĩ
34.814 14 1.469

Vô Sỉ Thuật Sĩ

Truyện tranh Chiruran Shinsengumi Chinkonka
14.938 26 518

Chiruran Shinsengumi Chinkonka

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
17.306.058 6.184 66.955

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Thế Giới Hoàn Mỹ
5.596.769 4.219 31.883

Thế Giới Hoàn Mỹ

Truyện tranh Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương
3.069.238 1.899 24.845

Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
2.461.459 1.260 13.431

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
16.386.726 2.448 53.080

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
1.381.963 1.134 13.994

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Tiên Nghịch
8.759.412 1.548 32.412

Tiên Nghịch

Truyện tranh Thấu Thị Y Thánh
40.572 18 1.477

Thấu Thị Y Thánh

Truyện tranh Phi Kiếm Vấn Đạo
396.535 341 10.879

Phi Kiếm Vấn Đạo

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
671.076 201 8.214

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
82.755.566 18.585 159.327

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
52.079 23 2.703

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Truyện tranh Võng Du Chi Tối Cường Liệp Nhân
19.002 22 1.036

Võng Du Chi Tối Cường Liệp Nhân

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
8.743.590 492 31.324

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Nơi Này Có Yêu Khí
618.693 138 7.015

Nơi Này Có Yêu Khí

Truyện tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng
415.286 476 8.832

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện tranh Âm Dương Miện
421.264 361 10.727

Âm Dương Miện

Truyện tranh Trò Chơi Thời Mạt Thế
60.374 115 2.384

Trò Chơi Thời Mạt Thế

Truyện tranh Tay Chơi Thần Cấp
4.012.998 544 23.994

Tay Chơi Thần Cấp

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
4.588.243 1.651 30.841

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
1.907.101 645 18.018

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên
786.900 308 15.876

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Truyện tranh Đan Võ Chí Tôn
70.015 44 2.885

Đan Võ Chí Tôn

Truyện tranh Vô Hạn Biến Dị
36.766 53 2.293

Vô Hạn Biến Dị

Truyện tranh Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện
159.332 74 4.337

Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh App Tu Chân Mạnh Nhất
240.657 152 8.468

App Tu Chân Mạnh Nhất