Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
101.053.079 21.536 195.307

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
100.519.780 16.150 156.252

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Yêu Thần Ký
85.513.343 13.500 148.258

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
65.682.722 12.975 147.943

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
53.173.482 30.832 155.397

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
49.598.149 9.572 106.075

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tinh Thần Biến
49.593.821 6.082 56.435

Tinh Thần Biến

Truyện tranh Nguyên Tôn
45.532.406 14.538 148.121

Nguyên Tôn

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
43.006.359 7.341 1.262.147

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Tòa Tháp Bí Ẩn
40.607.941 10.458 54.491

Tòa Tháp Bí Ẩn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
39.097.482 15.257 115.689

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
37.357.207 6.474 42.354

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Chúa tể học đường
36.412.342 3.897 53.492

Chúa tể học đường

Truyện tranh Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu
35.804.932 3.987 110.265

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
34.795.824 37.930 142.714

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
33.730.864 4.839 51.285

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
32.644.044 5.092 94.468

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
32.337.432 17.053 89.834

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
31.382.037 10.020 78.623

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
31.131.391 6.487 62.701

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
30.387.446 7.418 75.622

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
29.390.483 7.597 81.600

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
27.253.357 2.768 77.016

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.983.126 4.003 67.694

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thấu thị chi nhãn
25.696.288 1.047 43.400

Thấu thị chi nhãn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
25.655.694 2.231 78.375

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
23.752.677 3.460 80.748

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
22.582.046 2.897 60.319

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
22.546.293 7.680 103.025

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Hành Trình Đế Vương
21.591.214 7.354 80.315

Hành Trình Đế Vương