Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Over Steam
5 1 3

Over Steam

Truyện tranh Ling Bao Zhi
5 1 1

Ling Bao Zhi

Truyện tranh Shut Hell (dammetruyen)
5 1 7

Shut Hell (dammetruyen)

Truyện tranh Bách Nguyên Niên - Bách Nguyệt Niên
5 3 14

Bách Nguyên Niên - Bách Nguyệt Niên

Truyện tranh Double Gauge
5 3 11

Double Gauge

Truyện tranh Tiêu Dao Kỳ Hiệp
5 3 5

Tiêu Dao Kỳ Hiệp

Truyện tranh DARKNESSHN club - UNDERWORLD
5 1 0

DARKNESSHN club - UNDERWORLD

Truyện tranh Mrs Angel
5 1 1

Mrs Angel

Truyện tranh Malicious Code
5 1 19

Malicious Code

Truyện tranh Izayakaku
5 2 17

Izayakaku

Truyện tranh Tokyo Department Store Wars Chronicles
5 1 1

Tokyo Department Store Wars Chronicles

Truyện tranh Kill Eye
4 12 85

Kill Eye

Truyện tranh Vận May Của Quỷ
4 6 14

Vận May Của Quỷ

Truyện tranh Gun & Girls
4 3 18

Gun & Girls

Truyện tranh Urthotics
4 5 23

Urthotics

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
4 1 3

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh Young Gun
4 1 6

Young Gun

Truyện tranh Son of the Demon
4 1 2

Son of the Demon

Truyện tranh [SDT] Neverlan Chronicle
4 2 2

[SDT] Neverlan Chronicle

Truyện tranh Hoàng Tinh Trà!
4 1 3

Hoàng Tinh Trà!

Truyện tranh Secret Origins
4 1 1

Secret Origins

Truyện tranh Dota 2 - The Last Castle
4 1 2

Dota 2 - The Last Castle

Truyện tranh Street Fighter V
4 1 1

Street Fighter V

Truyện tranh The World's Greatest Super-Heroes
4 1 2

The World's Greatest Super-Heroes

Truyện tranh The Song of the Beast
4 1 11

The Song of the Beast

Truyện tranh Truyện tranh Ekko - Đột Phá Thời Gian
4 1 6

Truyện tranh Ekko - Đột Phá Thời Gian

Truyện tranh Apocalypse darling
4 1 0

Apocalypse darling

Truyện tranh Urthotic
4 2 21

Urthotic

Truyện tranh Roll
4 1 1

Roll

Truyện tranh Dawn of the Planet of the Apes - Contagion
4 2 1

Dawn of the Planet of the Apes - Contagion

Truyện tranh Thủy Thành Thu
4 1 5

Thủy Thành Thu

Truyện tranh Khu quỷ ám Tokyo
4 1 11

Khu quỷ ám Tokyo

Truyện tranh Đồng hồ thần kì
4 7 4

Đồng hồ thần kì

Truyện tranh Let
4 3 0

Let

Truyện tranh 2D
4 1 3

2D

Truyện tranh Teenage Mutant Ninja Turtles
4 1 2

Teenage Mutant Ninja Turtles