Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
1.553.728 10.120 81.339

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
1.538.649 806 28.428

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
1.528.892 4.963 53.346

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
1.522.499 2.827 74.914

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Long Ẩn Giả
1.490.066 150 11.392

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
1.429.334 1.859 57.850

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
1.419.330 1.289 36.055

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
1.413.600 946 46.282

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
1.383.912 6.653 64.657

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
1.374.423 922 32.777

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Võ Nghịch
1.374.201 272 23.735

Võ Nghịch

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
1.374.120 3.601 84.247

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
1.316.763 6.508 43.690

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
1.288.343 15.357 112.664

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
1.272.121 7.392 1.263.876

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
1.224.198 132 8.905

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Truyện tranh Thân Thể Của Ta Là Kiếm Chủng
1.206.493 485 24.260

Thân Thể Của Ta Là Kiếm Chủng

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
1.198.092 17.217 92.096

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
1.175.300 4.837 51.144

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
1.150.285 3.021 42.844

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
1.124.777 6.806 82.069

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
1.121.792 214 14.799

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
1.031.637 2.481 24.930

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
1.029.236 643 34.832

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
1.007.126 2.618 65.796

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
995.082 725 35.308

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Hành Trình Đế Vương
988.308 7.492 83.073

Hành Trình Đế Vương

Truyện tranh Giản Giới
929.941 2.064 48.083

Giản Giới

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
900.414 637 25.104

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
889.971 858 25.195

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị
884.302 499 25.729

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Truyện tranh Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu
876.059 1.121 21.017

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu