Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Chiến Đỉnh
837.452 492 26.923

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể
826.188 975 31.665

Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể

Truyện tranh Bậc Thầy Kiếm Sư
817.284 3.808 43.960

Bậc Thầy Kiếm Sư

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
808.023 795 27.764

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
797.368 1.354 50.037

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
795.227 713 28.963

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
783.300 7.471 77.329

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
770.859 2.543 25.077

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
751.970 603 26.173

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Học Viện Cao Thủ
745.897 1.142 28.820

Học Viện Cao Thủ

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
739.285 371 30.409

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương
726.710 1.055 26.277

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
684.290 4.686 68.255

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
683.584 3.841 41.223

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
670.933 425 22.103

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
658.273 3.637 43.694

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!
655.624 1.799 36.026

Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!

Truyện tranh Bắc Kiếm Giang Hồ
651.999 461 12.410

Bắc Kiếm Giang Hồ

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
651.713 470 27.726

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm
648.567 421 20.365

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
646.970 801 19.131

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
633.591 1.263 20.737

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
631.755 2.810 42.858

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
629.933 6.525 63.137

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
629.874 2.375 41.571

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Người Đưa Thư Vô Hạn
614.045 330 12.408

Người Đưa Thư Vô Hạn

Truyện tranh Hệ Thống Khoa Học Kỹ Thuật Đen Tối Của Học Bá
612.877 1.700 37.728

Hệ Thống Khoa Học Kỹ Thuật Đen Tối Của Học Bá

Truyện tranh Thâm Dạ Thư Ốc
611.371 644 21.759

Thâm Dạ Thư Ốc

Truyện tranh Thánh Khư
610.901 1.485 37.590

Thánh Khư

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
600.275 804 22.403

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Baki - Son of Ogre
597.648 875 13.229

Baki - Son of Ogre

Truyện tranh Đạo Ấn
593.528 275 22.155

Đạo Ấn

Truyện tranh Phục Thiên Thánh Chủ
591.761 443 20.507

Phục Thiên Thánh Chủ

Truyện tranh Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
588.895 296 17.353

Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai