Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nick Fury's Big Week
0 1 1

Nick Fury's Big Week

Truyện tranh Black Wind
0 4 9

Black Wind

Truyện tranh Tiêu Dao Kỳ Hiệp
0 3 5

Tiêu Dao Kỳ Hiệp

Truyện tranh Thám hiểm của ngọn lửa
0 0 24

Thám hiểm của ngọn lửa

Truyện tranh Lucu Lucu
0 2 40

Lucu Lucu

Truyện tranh King Of Fighter Kyo
0 1 6

King Of Fighter Kyo

Truyện tranh Malicious Code - Mã Độc
0 5 46

Malicious Code - Mã Độc

Truyện tranh VITA Sexualis
0 5 54

VITA Sexualis

Truyện tranh Sào huyệt
0 0 2

Sào huyệt

Truyện tranh Marhawa Desire
0 1 1

Marhawa Desire

Truyện tranh Thú Cưng đặc biệt: Đen/Trắng
0 4 54

Thú Cưng đặc biệt: Đen/Trắng

Truyện tranh Alive-final evolution
0 3 16

Alive-final evolution

Truyện tranh Heisei Busou Seigidan
0 1 0

Heisei Busou Seigidan

Truyện tranh Violence Jack
0 1 0

Violence Jack

Truyện tranh Cô gái với cái tên của Chúa
0 2 32

Cô gái với cái tên của Chúa

Truyện tranh Miriam
0 3 31

Miriam

Truyện tranh MONOCROME
0 1 11

MONOCROME

Truyện tranh bee be beat it!!
0 2 62

bee be beat it!!

Truyện tranh The story of Universe School( HOT HOT)
0 6 12

The story of Universe School( HOT HOT)

Truyện tranh Devil May Cry
0 1 16

Devil May Cry

Truyện tranh Touhou-Omouto
0 2 23

Touhou-Omouto

Truyện tranh DARKNESSHN club - UNDERWORLD
0 1 1

DARKNESSHN club - UNDERWORLD

Truyện tranh Dấu ấn lửa
0 5 96

Dấu ấn lửa

Truyện tranh [Switch]
0 3 64

[Switch]

Truyện tranh THE ANOTHER TALE OF FRANKENSTEIN -  Embalming
0 2 28

THE ANOTHER TALE OF FRANKENSTEIN - Embalming

Truyện tranh Dragon Eye
0 2 40

Dragon Eye

Truyện tranh Nana of Banana
0 4 11

Nana of Banana

Truyện tranh Thế Giới Ngọc Rồng - Broly Hồi Sinh
0 1 29

Thế Giới Ngọc Rồng - Broly Hồi Sinh

Truyện tranh Anh trai Frieza: Coolers
0 1 17

Anh trai Frieza: Coolers

Truyện tranh Hitogatana
0 1 19

Hitogatana

Truyện tranh Đinh Bộ Lĩnh
0 4 9

Đinh Bộ Lĩnh

Truyện tranh Blame Gakuen! And So On
0 6 26

Blame Gakuen! And So On

Truyện tranh Codename: Sailor V
0 3 41

Codename: Sailor V

Truyện tranh Twilight
0 2 21

Twilight

Truyện tranh Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates
0 1 3

Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates

Truyện tranh Undead
0 2 10

Undead