Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Gravel Kingdom
0 1 9

Gravel Kingdom

Truyện tranh Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng
0 0 18

Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng

Truyện tranh Getter Robo Anthology
0 1 2

Getter Robo Anthology

Truyện tranh Getter Robo Hien – The Earth Suicide
0 0 1

Getter Robo Hien – The Earth Suicide

Truyện tranh Ginga Densetsu Riki
0 1 5

Ginga Densetsu Riki

Truyện tranh Exorcist
0 1 0

Exorcist

Truyện tranh Fable
0 1 11

Fable

Truyện tranh E.A.r.T.H
0 0 0

E.A.r.T.H

Truyện tranh Eden's Realm
0 2 0

Eden's Realm

Truyện tranh Dragon Eyes
0 1 2

Dragon Eyes

Truyện tranh Dragon Half
0 1 8

Dragon Half

Truyện tranh Elios electrical
0 1 5

Elios electrical

Truyện tranh Devil Survivor
0 4 61

Devil Survivor

Truyện tranh Demon Sacred
0 1 4

Demon Sacred

Truyện tranh Diamond Cut Diamond
0 1 17

Diamond Cut Diamond

Truyện tranh Digimon D-Cyber
0 2 6

Digimon D-Cyber

Truyện tranh Densetsu no Yusha no Densetsu
0 3 39

Densetsu no Yusha no Densetsu

Truyện tranh Deus Ex Machina
0 0 6

Deus Ex Machina

Truyện tranh Cyborg Granpa G
0 1 7

Cyborg Granpa G

Truyện tranh Choushinri Genshou Nouryokusha Nanaki
0 1 20

Choushinri Genshou Nouryokusha Nanaki

Truyện tranh Cyber Weapon Z - Siêu Thần Z
0 1 5

Cyber Weapon Z - Siêu Thần Z

Truyện tranh Chaser
0 1 0

Chaser

Truyện tranh Chicago
0 1 14

Chicago

Truyện tranh Choujin Gakuen
0 3 4

Choujin Gakuen

Truyện tranh Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện
0 6 54

Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện

Truyện tranh Bonten no Morihito
0 0 5

Bonten no Morihito

Truyện tranh Bremen
0 4 60

Bremen

Truyện tranh Avengers: The Children's Crusade
0 1 6

Avengers: The Children's Crusade

Truyện tranh Baptist
0 1 14

Baptist

Truyện tranh Thời Không Chiến Ca
0 3 15

Thời Không Chiến Ca

Truyện tranh Baroque Night
0 1 21

Baroque Night

Truyện tranh Banana no Nana
0 1 15

Banana no Nana

Truyện tranh BLACKXBLACK
0 4 30

BLACKXBLACK

Truyện tranh Black Rock-chan
0 2 15

Black Rock-chan

Truyện tranh Be Heun
0 2 19

Be Heun

Truyện tranh Aratama Tribe
0 3 11

Aratama Tribe