Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sơn Thủy Chiến 2012
0 1 0

Sơn Thủy Chiến 2012

Truyện tranh Toraneko Folklore
0 10 165

Toraneko Folklore

Truyện tranh Sola
0 5 49

Sola

Truyện tranh Sunflower
0 6 27

Sunflower

Truyện tranh QP Gaiden
0 1 6

QP Gaiden

Truyện tranh Treasure Hunter - Kẻ săn kho báu
0 1 4

Treasure Hunter - Kẻ săn kho báu

Truyện tranh Twin Kaiser
0 1 3

Twin Kaiser

Truyện tranh Ssen Nom
0 2 5

Ssen Nom

Truyện tranh Sakon
0 1 26

Sakon

Truyện tranh Rumic World
0 4 20

Rumic World

Truyện tranh Shaman
0 0 8

Shaman

Truyện tranh Ultimate Iron Man
0 1 9

Ultimate Iron Man

Truyện tranh World War Hulk
0 3 34

World War Hulk

Truyện tranh SaKuRa No Ichiban
0 2 35

SaKuRa No Ichiban

Truyện tranh Puzzle Plus
0 1 9

Puzzle Plus

Truyện tranh Ultimate Thor
0 1 8

Ultimate Thor

Truyện tranh Tribal 12
0 1 7

Tribal 12

Truyện tranh The Hunt for Energy
0 1 24

The Hunt for Energy

Truyện tranh Raiden-18
0 2 12

Raiden-18

Truyện tranh Battle of Destiny
0 1 16

Battle of Destiny

Truyện tranh Smash Bomber
0 1 3

Smash Bomber

Truyện tranh Player Kill
0 4 49

Player Kill

Truyện tranh Persona 4
0 3 38

Persona 4

Truyện tranh Re: Live
0 3 24

Re: Live

Truyện tranh X-Men Necrosha
0 3 10

X-Men Necrosha

Truyện tranh X-Men Deadly Genesis
0 1 5

X-Men Deadly Genesis

Truyện tranh Watchmen
0 1 15

Watchmen

Truyện tranh Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện
0 1 15

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

Truyện tranh X-Men Phoenix EndSong
0 3 4

X-Men Phoenix EndSong

Truyện tranh Ultimate Origin
0 1 6

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
0 1 7

Ultimate Power

Truyện tranh The Fairy and the Hunter
0 4 8

The Fairy and the Hunter

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
0 1 30

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Spider-man Noir
0 1 26

Spider-man Noir

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
0 1 8

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Samurai Champloo
0 1 52

Samurai Champloo