Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
3.860 1.057 29.374

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Re:Monster
3.782 3.099 44.222

Re:Monster

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
3.702 3.716 39.542

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
3.616 3.146 14.096

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
3.597 878 36.078

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Đầy Đất
3.579 76 6.154

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Đầy Đất

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
3.573 37.930 142.717

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Only Sense Online
3.551 488 11.112

Only Sense Online

Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt
3.438 79 2.176

Xếp Hạng Bắt Nạt

Truyện tranh Baki - Son of Ogre
3.438 868 12.895

Baki - Son of Ogre

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
3.398 2.628 36.021

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
3.377 7.680 103.028

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
3.284 513 16.919

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Healer báo thù
3.249 5.167 59.558

Healer báo thù

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
3.211 2.765 64.743

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
3.201 1.910 21.370

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
3.191 153 10.368

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
3.189 771 29.202

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Toàn trí độc giả
3.157 1.597 26.620

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
3.143 1.235 37.681

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Học Viện Cao Thủ
3.137 1.115 27.743

Học Viện Cao Thủ

Truyện tranh Hồng Thiên Thần Tôn
3.135 534 32.271

Hồng Thiên Thần Tôn

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
3.081 1.554 53.702

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
3.072 6.302 60.866

Pháp sư không phép thuật

Truyện tranh Murenase! Shiiton Gakuen
2.994 1.648 14.663

Murenase! Shiiton Gakuen

Truyện tranh Tái Thiết Hầm Ngục
2.933 1.396 30.232

Tái Thiết Hầm Ngục

Truyện tranh Vật Thể Bị Nguyền Rủa
2.908 348 12.261

Vật Thể Bị Nguyền Rủa

Truyện tranh Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia
2.884 1.930 47.180

Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
2.878 4.755 45.262

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
2.845 174 10.866

Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên

Truyện tranh Huyết Chiến Hoa Sơn
2.820 892 22.126

Huyết Chiến Hoa Sơn

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
2.769 4.650 41.600

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
2.761 993 33.236

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa
2.703 4.449 60.276

Thần Ấn Vương Tọa

Truyện tranh Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới
2.695 86 10.279

Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới