Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ginga Densetsu Riki
1.421 1 5

Ginga Densetsu Riki

Truyện tranh Demon Sacred
796 1 5

Demon Sacred

Truyện tranh The Ultimates
5.128 1 5

The Ultimates

Truyện tranh The Punisher: WidowMaker
2.597 1 5

The Punisher: WidowMaker

Truyện tranh Ssen Nom
2.706 2 5

Ssen Nom

Truyện tranh X-Men Deadly Genesis
1.333 1 5

X-Men Deadly Genesis

Truyện tranh Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7
1.337 2 4

Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7

Truyện tranh Eko Land
1.656 1 4

Eko Land

Truyện tranh BlueSpear - Lam Thương
1.003 3 4

BlueSpear - Lam Thương

Truyện tranh Ngày Hè Đổ Lửa
3.147 2 4

Ngày Hè Đổ Lửa

Truyện tranh The Transformers: Windblade
1.761 1 4

The Transformers: Windblade

Truyện tranh Future Trunks's story
2.335 2 4

Future Trunks's story

Truyện tranh Titans (2016)
509 1 4

Titans (2016)

Truyện tranh Ant-Man Prelude
475 1 4

Ant-Man Prelude

Truyện tranh Wayward
2.752 1 4

Wayward

Truyện tranh The Transformers Spotlight
1.132 1 4

The Transformers Spotlight

Truyện tranh Book of Death
754 1 4

Book of Death

Truyện tranh Star Ocean 2
909 1 4

Star Ocean 2

Truyện tranh Justice
1.348 1 4

Justice

Truyện tranh Suicide Squad - N52
1.543 1 4

Suicide Squad - N52

Truyện tranh Cursor
1.478 5 4

Cursor

Truyện tranh El Alamein no Shinden
349 1 4

El Alamein no Shinden

Truyện tranh CAFE Occult
510 1 4

CAFE Occult

Truyện tranh The Transformers: Monstrosity
2.492 1 4

The Transformers: Monstrosity

Truyện tranh Martian Manhunter
1.436 0 4

Martian Manhunter

Truyện tranh Batman - Europa
422 0 4

Batman - Europa

Truyện tranh Superman Unchained
2.289 0 4

Superman Unchained

Truyện tranh GREEN ARROW: YEAR ONE
1.110 0 4

GREEN ARROW: YEAR ONE

Truyện tranh SUPERMAN
536 0 4

SUPERMAN

Truyện tranh SMALLVILLE SEASON 11
9.068 1 4

SMALLVILLE SEASON 11

Truyện tranh The Flash: Rebirth
2.107 2 4

The Flash: Rebirth

Truyện tranh We-On: Be The Shield
1.675 1 4

We-On: Be The Shield

Truyện tranh Bus Gamer
524 2 4

Bus Gamer

Truyện tranh Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight
697 2 4

Vengeance of the Moon Knight - Đòn Thù của Moon Knight

Truyện tranh Nội chiến thế giới đậu
289 1 4

Nội chiến thế giới đậu

Truyện tranh Usagi Kozou
653 1 4

Usagi Kozou