Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Grayson
1.370 1 3

Grayson

Truyện tranh Fight Club 2
1.128 1 3

Fight Club 2

Truyện tranh Swamp Thing
1.988 1 3

Swamp Thing

Truyện tranh Tokyou Yamimmushi
1.062 1 3

Tokyou Yamimmushi

Truyện tranh Huck (2015)
1.613 1 3

Huck (2015)

Truyện tranh The Valiant
1.394 2 3

The Valiant

Truyện tranh Hoàng Tinh Trà!
820 1 3

Hoàng Tinh Trà!

Truyện tranh Superman - American Alien
746 1 3

Superman - American Alien

Truyện tranh Star Trek/Green Lantern: The Spectrum War
733 1 3

Star Trek/Green Lantern: The Spectrum War

Truyện tranh Mortal Kombat Malibu Comic
2.385 1 3

Mortal Kombat Malibu Comic

Truyện tranh The Tranformers - Autocracy
2.134 0 3

The Tranformers - Autocracy

Truyện tranh The Flash: Season Zero
1.292 2 3

The Flash: Season Zero

Truyện tranh Tìm Kiếm Hồ Sơ
880 1 3

Tìm Kiếm Hồ Sơ

Truyện tranh The Transformers: Robots in Disguise
1.323 1 3

The Transformers: Robots in Disguise

Truyện tranh Atlantid
395 1 3

Atlantid

Truyện tranh Tích Lịch Cuồng Long
1.298 0 3

Tích Lịch Cuồng Long

Truyện tranh Samurai Spirits
2.571 1 3

Samurai Spirits

Truyện tranh Punisher: Trial of the Punisher
1.128 0 3

Punisher: Trial of the Punisher

Truyện tranh Diễn Bình Loạn Chí – Yang Ping Loan Zhi
632 2 3

Diễn Bình Loạn Chí – Yang Ping Loan Zhi

Truyện tranh Over Steam
1.225 1 3

Over Steam

Truyện tranh Đi Tuổi Thơ
286 5 3

Đi Tuổi Thơ

Truyện tranh Deathstroke - Webrip Empire
847 1 3

Deathstroke - Webrip Empire

Truyện tranh Pilgrim Jager
655 2 3

Pilgrim Jager

Truyện tranh LIGHT from HELL
1.034 1 3

LIGHT from HELL

Truyện tranh IHUMAN
959 2 3

IHUMAN

Truyện tranh Gekkou no Carnevale
400 2 3

Gekkou no Carnevale

Truyện tranh 2D
342 1 3

2D

Truyện tranh Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates
1.851 1 3

Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates

Truyện tranh Thủy Tề Ca
1.956 1 3

Thủy Tề Ca

Truyện tranh Joke/Joker
2.361 1 3

Joke/Joker

Truyện tranh Dynasty Warrior
1.153 1 3

Dynasty Warrior

Truyện tranh Transformer - Autobot trỗi dậy | Windblade
1.200 3 3

Transformer - Autobot trỗi dậy | Windblade

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
1.142 1 3

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Outlanders
1.473 1 3

Outlanders

Truyện tranh Tự Cường Bất Tức
904 1 3

Tự Cường Bất Tức

Truyện tranh Jjang
744 1 3

Jjang