Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Smash Bomber
758 1 3

Smash Bomber

Truyện tranh Frostbite
619 1 2

Frostbite

Truyện tranh Vương Giả chi Chiến
1.679 1 2

Vương Giả chi Chiến

Truyện tranh The Strange Tales Of Oscar Zahn
2.269 1 2

The Strange Tales Of Oscar Zahn

Truyện tranh Niraya
2.483 1 2

Niraya

Truyện tranh Himawari Memory
256 5 2

Himawari Memory

Truyện tranh Deathstroke (2016)
380 1 2

Deathstroke (2016)

Truyện tranh Justice League: Gods and Monster
771 1 2

Justice League: Gods and Monster

Truyện tranh Aquaman 2016
937 1 2

Aquaman 2016

Truyện tranh Change R
809 1 2

Change R

Truyện tranh The Transformers - Redemption
449 1 2

The Transformers - Redemption

Truyện tranh Son of the Demon
401 1 2

Son of the Demon

Truyện tranh Chiến binh Siêu Âm Thanh
334 2 2

Chiến binh Siêu Âm Thanh

Truyện tranh [SDT] Neverlan Chronicle
287 2 2

[SDT] Neverlan Chronicle

Truyện tranh hoa lửa
486 1 2

hoa lửa

Truyện tranh [RB MANGA] Sol Trigger
303 1 2

[RB MANGA] Sol Trigger

Truyện tranh Siêu Nhân
1.066 4 2

Siêu Nhân

Truyện tranh The Seven King's Of The Lands
377 1 2

The Seven King's Of The Lands

Truyện tranh The Transformers: Drift
1.431 1 2

The Transformers: Drift

Truyện tranh The Transformers: Drift - Empire of Stone
1.186 1 2

The Transformers: Drift - Empire of Stone

Truyện tranh The Cape
880 1 2

The Cape

Truyện tranh Supergirl
1.050 1 2

Supergirl

Truyện tranh Black Canary and Zatanna - Bloodspell
1.154 1 2

Black Canary and Zatanna - Bloodspell

Truyện tranh SSASSIN’S CREED: THE FALL
551 0 2

SSASSIN’S CREED: THE FALL

Truyện tranh TEEN TITANS: EARTH ONE
1.001 1 2

TEEN TITANS: EARTH ONE

Truyện tranh Dota 2 Comics
3.098 1 2

Dota 2 Comics

Truyện tranh Convergence
552 1 2

Convergence

Truyện tranh Dota 2 - The Last Castle
475 1 2

Dota 2 - The Last Castle

Truyện tranh All Star Section Eight
502 1 2

All Star Section Eight

Truyện tranh The World's Greatest Super-Heroes
542 1 2

The World's Greatest Super-Heroes

Truyện tranh And I Love You!
3.108 1 2

And I Love You!

Truyện tranh Processor - The godamn superhero
2.200 5 2

Processor - The godamn superhero

Truyện tranh Game Thủ Truyền Kỳ
1.274 1 2

Game Thủ Truyền Kỳ

Truyện tranh Thần lùn cáu kỉnh - Newman
2.305 2 2

Thần lùn cáu kỉnh - Newman

Truyện tranh Nhã Vọng Thiên Đường
632 1 2

Nhã Vọng Thiên Đường

Truyện tranh Vương Quốc Rồng
351 1 2

Vương Quốc Rồng