Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Like a Wolf | Tựa Lang Sói
646 2 1

Like a Wolf | Tựa Lang Sói

Truyện tranh Secret Origins
322 1 1

Secret Origins

Truyện tranh Wonder Woman
1.988 1 1

Wonder Woman

Truyện tranh Street Fighter V
459 1 1

Street Fighter V

Truyện tranh Batman: The Long Halloween
710 1 1

Batman: The Long Halloween

Truyện tranh Batman - Superman
1.291 1 1

Batman - Superman

Truyện tranh EARTH 2: SOCIETY 2015
253 1 1

EARTH 2: SOCIETY 2015

Truyện tranh WE3
562 1 1

WE3

Truyện tranh Becchin to Mandara
1.280 1 1

Becchin to Mandara

Truyện tranh Race!on!
804 1 1

Race!on!

Truyện tranh Roll
232 1 1

Roll

Truyện tranh Ling Bao Zhi
450 1 1

Ling Bao Zhi

Truyện tranh Chicken Poyo
586 1 1

Chicken Poyo

Truyện tranh Dawn of the Planet of the Apes - Contagion
270 2 1

Dawn of the Planet of the Apes - Contagion

Truyện tranh Ultra Black
422 1 1

Ultra Black

Truyện tranh Houkai Seiki Jower
275 2 1

Houkai Seiki Jower

Truyện tranh Pilgrim Jager
590 2 1

Pilgrim Jager

Truyện tranh Now Playing
349 5 1

Now Playing

Truyện tranh Dark Souls - Priscilla!
1.238 1 1

Dark Souls - Priscilla!

Truyện tranh Piata
427 1 1

Piata

Truyện tranh League Of Legend: Lux's Arc
321 2 1

League Of Legend: Lux's Arc

Truyện tranh Twin Kaiser - Song Đế
330 1 1

Twin Kaiser - Song Đế

Truyện tranh Nick Fury's Big Week
276 1 1

Nick Fury's Big Week

Truyện tranh Sào huyệt
725 0 1

Sào huyệt

Truyện tranh Marhawa Desire
583 1 1

Marhawa Desire

Truyện tranh Supercrooks
455 1 1

Supercrooks

Truyện tranh Omega Complex
669 0 1

Omega Complex

Truyện tranh Priest
612 1 1

Priest

Truyện tranh Ninja Bugeichou Kagemaruden
270 1 1

Ninja Bugeichou Kagemaruden

Truyện tranh PLANETARY
1.839 1 1

PLANETARY

Truyện tranh The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen
1.679 1 1

The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen

Truyện tranh Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga
1.301 1 1

Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga

Truyện tranh No. 5
1.261 1 1

No. 5

Truyện tranh Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper
727 2 1

Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper

Truyện tranh Mrs Angel
1.131 1 1

Mrs Angel

Truyện tranh Hickey
1.130 1 1

Hickey