Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đi Tuổi Thơ
290 5 3

Đi Tuổi Thơ

Truyện tranh Deathstroke - Webrip Empire
884 1 3

Deathstroke - Webrip Empire

Truyện tranh Grand Theft Auto - Vice City Mod Sasuke
1.278 6 3

Grand Theft Auto - Vice City Mod Sasuke

Truyện tranh Pilgrim Jager
669 2 3

Pilgrim Jager

Truyện tranh LIGHT from HELL
1.062 1 3

LIGHT from HELL

Truyện tranh Hero Hearts
778 1 3

Hero Hearts

Truyện tranh Thiên Mệnh
915 7 3

Thiên Mệnh

Truyện tranh IHUMAN
969 2 3

IHUMAN

Truyện tranh Gekkou no Carnevale
411 2 3

Gekkou no Carnevale

Truyện tranh 2D
349 1 3

2D

Truyện tranh Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates
1.894 1 3

Ultimate Comics: Avengers Vs New Ultimates

Truyện tranh Thủy Tề Ca
1.977 1 3

Thủy Tề Ca

Truyện tranh Joke/Joker
2.453 1 3

Joke/Joker

Truyện tranh Dynasty Warrior
1.185 1 3

Dynasty Warrior

Truyện tranh Transformer - Autobot trỗi dậy | Windblade
1.230 3 3

Transformer - Autobot trỗi dậy | Windblade

Truyện tranh Sherlock Holmes vs Harry Houdini
1.167 1 3

Sherlock Holmes vs Harry Houdini

Truyện tranh Outlanders
1.523 1 3

Outlanders

Truyện tranh Tự Cường Bất Tức
941 1 3

Tự Cường Bất Tức

Truyện tranh My Name Is Zushio
442 2 3

My Name Is Zushio

Truyện tranh Jjang
783 1 3

Jjang

Truyện tranh Getter Robo Hien – The Earth Suicide
674 0 3

Getter Robo Hien – The Earth Suicide

Truyện tranh Dragon Eyes
1.264 1 3

Dragon Eyes

Truyện tranh Dogs
964 1 3

Dogs

Truyện tranh Choujin Gakuen
770 3 3

Choujin Gakuen

Truyện tranh Twin Kaiser
826 1 3

Twin Kaiser

Truyện tranh Smash Bomber
794 1 3

Smash Bomber

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
1.175 4 3

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh Frostbite
635 1 2

Frostbite

Truyện tranh Vương Giả chi Chiến
1.692 1 2

Vương Giả chi Chiến

Truyện tranh Niraya
2.493 1 2

Niraya

Truyện tranh Himawari Memory
264 5 2

Himawari Memory

Truyện tranh Deathstroke (2016)
386 1 2

Deathstroke (2016)

Truyện tranh Justice League: Gods and Monster
780 1 2

Justice League: Gods and Monster

Truyện tranh Aquaman 2016
956 1 2

Aquaman 2016

Truyện tranh Change R
822 1 2

Change R

Truyện tranh The Transformers - Redemption
459 1 2

The Transformers - Redemption