Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kẻ bất Tử
1.177 2 1

Kẻ bất Tử

Truyện tranh Necro
495 3 1

Necro

Truyện tranh Like a Wolf | Tựa Lang Sói
656 2 1

Like a Wolf | Tựa Lang Sói

Truyện tranh Secret Origins
327 1 1

Secret Origins

Truyện tranh Wonder Woman
2.015 1 1

Wonder Woman

Truyện tranh Street Fighter V
462 1 1

Street Fighter V

Truyện tranh Batman: The Long Halloween
730 1 1

Batman: The Long Halloween

Truyện tranh Batman - Superman
1.342 1 1

Batman - Superman

Truyện tranh EARTH 2: SOCIETY 2015
256 1 1

EARTH 2: SOCIETY 2015

Truyện tranh WE3
563 1 1

WE3

Truyện tranh Becchin to Mandara
1.297 1 1

Becchin to Mandara

Truyện tranh Race!on!
810 1 1

Race!on!

Truyện tranh Roll
236 1 1

Roll

Truyện tranh Ling Bao Zhi
455 1 1

Ling Bao Zhi

Truyện tranh Chicken Poyo
588 1 1

Chicken Poyo

Truyện tranh Dawn of the Planet of the Apes - Contagion
274 2 1

Dawn of the Planet of the Apes - Contagion

Truyện tranh Ultra Black
429 1 1

Ultra Black

Truyện tranh Houkai Seiki Jower
286 2 1

Houkai Seiki Jower

Truyện tranh Now Playing
352 5 1

Now Playing

Truyện tranh Dark Souls - Priscilla!
1.284 1 1

Dark Souls - Priscilla!

Truyện tranh Piata
433 1 1

Piata

Truyện tranh League Of Legend: Lux's Arc
322 2 1

League Of Legend: Lux's Arc

Truyện tranh Twin Kaiser - Song Đế
334 1 1

Twin Kaiser - Song Đế

Truyện tranh Nick Fury's Big Week
278 1 1

Nick Fury's Big Week

Truyện tranh Sào huyệt
757 0 1

Sào huyệt

Truyện tranh Marhawa Desire
601 1 1

Marhawa Desire

Truyện tranh Supercrooks
464 1 1

Supercrooks

Truyện tranh Omega Complex
686 0 1

Omega Complex

Truyện tranh Priest
637 1 1

Priest

Truyện tranh Ninja Bugeichou Kagemaruden
272 1 1

Ninja Bugeichou Kagemaruden

Truyện tranh PLANETARY
1.859 1 1

PLANETARY

Truyện tranh The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen
1.706 1 1

The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen

Truyện tranh Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga
1.321 1 1

Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga

Truyện tranh No. 5
1.276 1 1

No. 5

Truyện tranh Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper
747 2 1

Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper

Truyện tranh Mrs Angel
1.140 1 1

Mrs Angel