Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ninjak (2015)
707 1 0

Ninjak (2015)

Truyện tranh Ex Machina
209 2 0

Ex Machina

Truyện tranh The Green Hornet
1.619 1 0

The Green Hornet

Truyện tranh Five Weapons
1.127 0 0

Five Weapons

Truyện tranh Batman Detective Comic
343 1 0

Batman Detective Comic

Truyện tranh 1602
839 0 0

1602

Truyện tranh Chrononauts
778 0 0

Chrononauts

Truyện tranh ARROW: SEASON 2.5
800 0 0

ARROW: SEASON 2.5

Truyện tranh Darkness
585 3 0

Darkness

Truyện tranh Batman: Favorite Things
254 2 0

Batman: Favorite Things

Truyện tranh Batman: Noël
405 1 0

Batman: Noël

Truyện tranh Bat-Mite
290 1 0

Bat-Mite

Truyện tranh Touhou - Karigurashi no Nazrin Black (Doujinshi)
363 1 0

Touhou - Karigurashi no Nazrin Black (Doujinshi)

Truyện tranh Apocalypse darling
350 1 0

Apocalypse darling

Truyện tranh B-Flat No Sonata
341 1 0

B-Flat No Sonata

Truyện tranh Processor
534 1 0

Processor

Truyện tranh EGO - Đôi Cánh Mơ Ước
535 1 0

EGO - Đôi Cánh Mơ Ước

Truyện tranh Madrox
589 1 0

Madrox

Truyện tranh Below The Sky
239 3 0

Below The Sky

Truyện tranh Let
278 3 0

Let

Truyện tranh Colossus Order
248 2 0

Colossus Order

Truyện tranh Inception-the cobol job
316 1 0

Inception-the cobol job

Truyện tranh Heisei Busou Seigidan
895 1 0

Heisei Busou Seigidan

Truyện tranh DARKNESSHN club - UNDERWORLD
806 1 0

DARKNESSHN club - UNDERWORLD

Truyện tranh Darkness-underworld
237 3 0

Darkness-underworld

Truyện tranh POYO
419 2 0

POYO

Truyện tranh No Name ( The Sims )
601 1 0

No Name ( The Sims )

Truyện tranh Heureka
849 1 0

Heureka

Truyện tranh MASK The FiendHunter
508 1 0

MASK The FiendHunter

Truyện tranh Last man
1.329 1 0

Last man

Truyện tranh E.A.r.T.H
88 0 0

E.A.r.T.H

Truyện tranh Eden's Realm
215 2 0

Eden's Realm