Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Piata
444 1 1

Piata

Truyện tranh League Of Legend: Lux's Arc
330 2 1

League Of Legend: Lux's Arc

Truyện tranh Twin Kaiser - Song Đế
347 1 1

Twin Kaiser - Song Đế

Truyện tranh Nick Fury's Big Week
285 1 1

Nick Fury's Big Week

Truyện tranh Marhawa Desire
622 1 1

Marhawa Desire

Truyện tranh Supercrooks
480 1 1

Supercrooks

Truyện tranh Omega Complex
704 0 1

Omega Complex

Truyện tranh Priest
651 1 1

Priest

Truyện tranh Ninja Bugeichou Kagemaruden
280 1 1

Ninja Bugeichou Kagemaruden

Truyện tranh PLANETARY
1.938 1 1

PLANETARY

Truyện tranh The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen
1.762 1 1

The Punisher: Trên là Dưới & Trắng là Đen

Truyện tranh Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga
1.350 1 1

Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden Manga

Truyện tranh No. 5
1.341 1 1

No. 5

Truyện tranh Mrs Angel
1.197 1 1

Mrs Angel

Truyện tranh Exorcist
506 1 1

Exorcist

Truyện tranh Tokyo Department Store Wars Chronicles
272 1 1

Tokyo Department Store Wars Chronicles

Truyện tranh Ultimate Comics X
1.000 2 1

Ultimate Comics X

Truyện tranh Retropunk
799 2 0

Retropunk

Truyện tranh The Legends - Call Of Glory
260 2 0

The Legends - Call Of Glory

Truyện tranh Preacher
991 1 0

Preacher

Truyện tranh Gray
254 1 0

Gray

Truyện tranh Ninjak (2015)
720 1 0

Ninjak (2015)

Truyện tranh Ex Machina
214 2 0

Ex Machina

Truyện tranh The Green Hornet
1.660 1 0

The Green Hornet

Truyện tranh Five Weapons
1.160 0 0

Five Weapons

Truyện tranh Batman Detective Comic
351 1 0

Batman Detective Comic

Truyện tranh 1602
865 0 0

1602

Truyện tranh Chrononauts
792 0 0

Chrononauts

Truyện tranh ARROW: SEASON 2.5
819 0 0

ARROW: SEASON 2.5

Truyện tranh Darkness
605 3 0

Darkness

Truyện tranh Batman: Favorite Things
265 2 0

Batman: Favorite Things

Truyện tranh Batman: Noël
416 1 0

Batman: Noël

Truyện tranh Bat-Mite
296 1 0

Bat-Mite

Truyện tranh Touhou - Karigurashi no Nazrin Black (Doujinshi)
380 1 0

Touhou - Karigurashi no Nazrin Black (Doujinshi)

Truyện tranh Apocalypse darling
358 1 0

Apocalypse darling

Truyện tranh B-Flat No Sonata
351 1 0

B-Flat No Sonata