Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
50.645 5 87 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
55.230 8 138 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh The Punisher: The Slavers
8.240 13 12 Đủ bộ

The Punisher: The Slavers

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
22.595 9 42 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
150.284 17 144 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
120.602 129 250 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên