Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
452.415 1.018 12.871

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Hầu Nử Giá Đáo
189.167 295 8.759

Hầu Nử Giá Đáo

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
8.250.487 8.115 61.559

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
10.193.378 9.019 49.897

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
2.502.810 2.396 29.623

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
960.081 1.188 16.919

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
768.953 766 13.525

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
5.243.677 4.363 43.979

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ
186.020 134 6.594

Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
3.591.530 2.778 45.725

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
590.046 1.023 14.487

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
5.941.931 4.610 44.246

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1.288.540 2.268 23.079

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
3.739.808 4.575 33.015

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
1.990.002 1.244 15.469

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.045.312 5.562 31.934

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
9.439.141 5.875 59.507

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
222.307 543 9.621

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
3.709.366 6.703 43.542

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
1.391.480 1.178 18.073

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
1.218.172 1.139 12.974

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
374.187 344 12.050

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Sủng Phi của Diêm Ma
2.915.668 2.548 13.499

Sủng Phi của Diêm Ma

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
1.289.050 1.308 21.989

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1.042.377 2.144 17.946

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
22.384.754 11.582 126.182

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
1.038.865 854 17.235

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
10.990.596 8.264 68.813

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
107.174 386 2.697

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
4.958.780 6.802 45.672

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi
134.511 167 5.484

Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi

Truyện tranh Nguyên Long
143.014 145 4.771

Nguyên Long

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
9.402.386 6.571 76.132

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
1.359.922 2.381 20.753

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
8.992.824 5.164 44.425

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
2.336.335 2.443 21.451

Yêu Nhan Lệnh