Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
3.041.681 312 15.952

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
7.136.992 6.280 56.672

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
5.983.423 4.511 49.716

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1.222.269 545 25.008

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Mê Hoặc Nhân Tâm
62.158 9 1.288

Mê Hoặc Nhân Tâm

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
11.026.680 848 42.223

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.373.335 1.476 19.697

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
4.057.642 4.557 50.858

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
11.390.791 10.199 74.300

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
6.081.744 3.786 43.751

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
9.775.400 1.074 51.778

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
1.547.425 223 16.354

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
26.222.514 10.426 149.987

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
1.262.352 451 15.431

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
851.573 1.171 12.960

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
2.144.795 2.504 32.792

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
20.287.631 12.072 84.223

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
1.586.317 647 24.905

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
30.024.642 4.351 74.596

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
1.875.505 521 23.473

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh
208.904 158 6.183

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
82.306 86 4.933

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
1.698.777 1.217 23.385

Nữ đương gia Sương Dã Trại

Truyện tranh Mê Hoặc Lòng Người
625.069 589 15.116

Mê Hoặc Lòng Người

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
897.111 190 10.048

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
99.429 49 2.634

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Nô Lệ Câm
3.860.757 4.567 40.884

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
11.041.131 1.425 47.895

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
2.849.837 1.351 34.269

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
5.958.236 2.336 51.135

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Nguyên Long
15.251.349 2.268 62.919

Nguyên Long

Truyện tranh Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
93.285 14 2.216

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
4.073.232 1.138 30.641

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Hoàng đệ đừng nhấc đao
176.226 71 7.692

Hoàng đệ đừng nhấc đao

Truyện tranh Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện
1.960.127 318 23.867

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
208.152 98 4.954

Tướng Quân! Không Nên A!