Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
4.133.737 5.274 45.102

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
5.999.319 6.042 52.349

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Hoa nhan sách
2.538.545 6.182 33.027

Hoa nhan sách

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
2.254 27 489

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
877.005 384 9.708

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
876.942 1.421 12.688

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo
8.904 51 1.214

Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo

Truyện tranh Như Mộng Lệnh
184.232 315 3.035

Như Mộng Lệnh

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
4.019.599 4.290 39.388

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế
13.724 10 175

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
673.032 1.114 9.742

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Kế Hoạch Sủng Ái Của Tiểu Công Chúa
248.151 748 5.504

Kế Hoạch Sủng Ái Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
496.975 802 14.187

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh
259.049 264 6.648

Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Truyện tranh Độc Y Cuồng Phi
1.695 19 371

Độc Y Cuồng Phi

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
460.092 590 7.601

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
80.157 175 2.978

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
1.113.361 1.663 13.954

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Ta Nấu - Chàng Giết
32.080 61 1.006

Ta Nấu - Chàng Giết

Truyện tranh Song Thế Sủng Phi
67.951 118 2.879

Song Thế Sủng Phi

Truyện tranh Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư
73.749 92 1.593

Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
15.853 69 1.316

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
6.556.053 5.198 44.472

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tà Quân Khó Dưỡng Tiểu Ma Phi
28.594 59 1.875

Tà Quân Khó Dưỡng Tiểu Ma Phi

Truyện tranh Nam phi nữ tướng
874.219 1.199 11.548

Nam phi nữ tướng

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
1.455.411 3.024 19.731

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
403.005 1.481 9.941

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
2.422.041 4.268 21.517

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
257.024 416 7.282

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
132.646 241 6.039

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi
10.773 46 1.509

Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
592.991 908 12.169

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tình Tễ Hà Xử
13.280 13 801

Tình Tễ Hà Xử

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
46.756 225 2.372

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Cửu Châu Thiên Khống Thành Chi Phượng Hoàng Trận
25.862 28 1.073

Cửu Châu Thiên Khống Thành Chi Phượng Hoàng Trận

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
381.871 811 10.301

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt