Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.379.600 11.506 98.937

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
2.466.448 1.704 32.119

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.277.492 9.940 84.680

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
10.005.596 7.264 66.344

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
3.655.747 1.799 44.450

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Nghịch Đồ Tại Thượng
122.853 117 4.149

Nghịch Đồ Tại Thượng

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
1.029.091 716 17.838

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
3.928.338 4.900 45.263

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
5.551.546 3.436 41.699

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
745.375 490 12.323

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
897.330 507 7.222

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
275.216 31 2.274

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
37.591 21 1.866

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
35.206 9 1.258

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.259.517 2.158 24.092

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
10.950.550 5.414 50.740

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
8.811.992 8.694 75.770

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
345.942 202 7.505

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Triều Đình Có Yêu Khí
867.567 1.021 16.575

Triều Đình Có Yêu Khí

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
418.931 27 2.067

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
20.674.357 3.548 57.327

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
914.523 1.131 19.809

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
158.937 322 5.821

Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
3.332.525 2.977 36.081

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.194.304 2.118 18.665

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
8.116.347 7.079 79.970

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Nguyên Long
2.000.387 402 16.367

Nguyên Long

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
15.253.463 11.071 67.533

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
835.426 2.692 22.646

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
8.845.491 12.135 81.232

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.069.446 1.406 17.146

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn
475.423 323 12.596

Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.374.631 4.893 55.051

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
1.742.483 1.222 21.156

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.626.948 5.597 35.907

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
989.386 427 11.957

Thương Nguyên Đồ