Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
1.007.485 1.249 12.271

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
3.506.300 3.825 37.282

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
54.538 85 1.725

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.500.716 1.995 16.643

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
107.961 153 4.283

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
107.172 227 3.534

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
1.308.867 1.390 17.258

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn
25.108 53 2.138

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
2.486.437 3.882 26.624

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
1.194.496 1.627 18.317

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
696.165 858 9.634

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
6.485.514 6.770 56.506

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
2.903.588 2.453 27.007

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
725.420 944 15.657

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
4.024.412 4.796 27.394

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
1.341.912 390 14.510

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
1.526.596 673 14.942

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
1.116.693 905 19.903

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.026.891 4.791 25.340

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
56.449 209 1.985

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
863.460 1.496 14.306

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
546.982 757 10.396

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
1.381.175 1.513 25.315

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
1.374.128 2.972 21.689

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
413.019 528 9.156

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
348.093 524 8.141

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
662.938 896 14.041

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
5.172.497 6.490 47.744

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Thần Y Nữ Ngỗ Tác
123.988 145 3.503

Thần Y Nữ Ngỗ Tác

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
647.186 1.139 13.230

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
56.734 109 2.430

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Tướng Quân Hữu Hỷ
258.915 198 4.237

Tướng Quân Hữu Hỷ

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
896.946 2.140 11.173

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
1.691.803 3.895 21.860

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
2.030.913 1.136 16.610

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương
803.884 730 15.056

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương