Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
2.109.809 4.135 28.531

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú
565.301 451 9.583

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
96.694 266 3.898

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Khuynh Thành
9.880 46 544

Khuynh Thành

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
1.955.409 2.489 27.158

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
824.495 918 12.967

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
8.469.266 7.790 64.651

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
3.499.904 2.975 26.673

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu
118.924 55 3.504

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Nhất Đế Trọng Sinh Mỹ Nhân Tâm Kế
760.181 376 8.187

Nhất Đế Trọng Sinh Mỹ Nhân Tâm Kế

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
7.993.101 6.827 57.182

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
87.746 147 3.913

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
2.094.482 2.105 25.133

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
1.397.632 2.266 17.186

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
117.244 359 5.292

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
6.651.420 7.138 36.546

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
170.719 324 4.937

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
2.612.959 1.314 19.513

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
108.117 222 4.562

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
9.235.518 6.098 65.733

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
2.215.597 1.779 18.428

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
3.052.879 2.819 34.484

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
2.538.132 2.595 27.587

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Trời Sinh Một Cặp? Tôi Cự Tuyệt!
41.808 145 2.449

Trời Sinh Một Cặp? Tôi Cự Tuyệt!

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
58.041 64 2.455

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.429.477 5.076 27.840

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Nguyên Long
17.792 46 1.228

Nguyên Long

Truyện tranh Kiếm Đồ
31.959 67 1.899

Kiếm Đồ

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
76.830 183 4.036

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Triều Đình Có Yêu Khí
150.322 287 4.562

Triều Đình Có Yêu Khí

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
1.131.383 1.364 16.672

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Hỏa Diễm Văn Chương Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3.618 11 181

Hỏa Diễm Văn Chương Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Truyện tranh Sư Phụ, Cái Kia Ăn Ngon!
2.827 21 419

Sư Phụ, Cái Kia Ăn Ngon!

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
117.507 142 5.470

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
8.217.933 5.608 52.921

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi
1.353.579 1.068 15.121

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi