Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
9.138.720 5.985 48.847

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
6.425.247 7.579 38.785

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
282.263 731 8.822

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Truyện tranh Bệ Hạ Xin Tự Trọng
16.763 44 1.092

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Truyện tranh Nam phi nữ tướng
613.847 874 9.168

Nam phi nữ tướng

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
40.886 96 3.015

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
374.801 378 6.505

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
2.070.492 4.053 27.289

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
6.071.963 2.272 24.626

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
4.023.299 4.406 40.147

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
2.183.452 3.477 28.031

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
436.194 182 5.245

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
324.305 308 6.018

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
69.930 288 3.696

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
289.243 504 9.795

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
3.050.249 2.968 29.326

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
2.534.673 3.602 32.879

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
365.488 129 6.179

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
75.787 92 4.448

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Vân Thiên Dực
31.086 71 1.647

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
3.303.569 3.531 23.727

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Gia Sư Tổ Tiên
78.127 48 1.626

Gia Sư Tổ Tiên

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
2.476.324 2.800 29.134

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
724.477 1.362 13.417

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Thú Sủng Của Tôi Bị Mất Trí Rồi
93.017 111 1.450 Đủ bộ

Thú Sủng Của Tôi Bị Mất Trí Rồi

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
5.466.248 4.669 37.363

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chinh Đồ
4.159 21 975

Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chinh Đồ

Truyện tranh Trùng Sinh Phỉ Thuý
2.208 15 228

Trùng Sinh Phỉ Thuý

Truyện tranh Chae Hong Sa
83.602 40 1.122

Chae Hong Sa

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
588.897 1.114 10.137

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh
90.135 57 2.731

Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
292.352 493 10.162

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Thịnh Thế An Nhiên
1.323.355 1.174 13.085

Thịnh Thế An Nhiên

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
226.411 73 5.241

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Cẩm Lý thiếu nữ của tôi
768.718 716 11.382

Cẩm Lý thiếu nữ của tôi

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi
870.576 716 18.218

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi