Nếu web load chậm hoặc bị QUẢNG CÁO CHE thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
122.449 367 4.533

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
2.642.646 3.110 17.053

Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được

Truyện tranh Thiểm Hôn Kinh Ái
716.899 1.179 12.712

Thiểm Hôn Kinh Ái

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
9.814 56 856

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
145.688 279 4.122

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Tử Sắc Sắc Vi
536.466 736 10.308

Tử Sắc Sắc Vi

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
95.255 433 2.478

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Thịnh Thế Đế Vương Phi
1.801.967 3.245 14.066

Thịnh Thế Đế Vương Phi

Truyện tranh Loạn Thế Đế Hậu
517.523 821 9.334

Loạn Thế Đế Hậu

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
819.441 2.383 9.623

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Hoàng Hậu Gà Mờ
5.248 22 610

Hoàng Hậu Gà Mờ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
502.049 969 9.750

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
881.517 1.068 10.311

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Xuân Thu Bá Đồ
81.334 308 2.256

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện tranh Khuynh thế độc phi
1.622.589 2.674 18.424

Khuynh thế độc phi

Truyện tranh Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ
273.966 451 7.499

Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ

Truyện tranh Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi
310.653 294 6.979

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Khánh Hi Kỷ Sự
11.568 75 842

Khánh Hi Kỷ Sự

Truyện tranh Ta Ở Cổ Đại Xích CP
127.602 215 3.767

Ta Ở Cổ Đại Xích CP

Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
2.845.455 2.930 29.663

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
449.436 702 9.713

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Cách Vách Có Một Đào Yêu
23.376 33 1.196

Cách Vách Có Một Đào Yêu

Truyện tranh Hồ Yêu Thái Tử Phi
526.629 475 7.125

Hồ Yêu Thái Tử Phi

Truyện tranh Chỉ phu vi thê
579.145 1.214 9.237

Chỉ phu vi thê

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
1.453.917 4.107 21.876

Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng

Truyện tranh Mỹ Nhân Già Rồi
475.934 1.288 10.913

Mỹ Nhân Già Rồi

Truyện tranh Nguyệt Thương
4.488.409 5.659 21.213

Nguyệt Thương

Truyện tranh Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
4.046.051 5.819 24.691

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
2.799.907 3.297 21.790

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Quốc Tử Giám Mật Văn Lục
9.385 16 636

Quốc Tử Giám Mật Văn Lục

Truyện tranh Hỏa Hồ
443.072 1.133 3.415

Hỏa Hồ

Truyện tranh Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi
1.571.857 2.132 16.311

Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi

Truyện tranh Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi
1.946.357 1.509 12.879

Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi

Truyện tranh Hoàng Đế Trung Nhị Bệnh
50.238 105 1.963

Hoàng Đế Trung Nhị Bệnh

Truyện tranh Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ
43.488 74 2.104

Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ

Truyện tranh Yêu phi bám lấy không buông
47.655 149 3.631

Yêu phi bám lấy không buông

loadingĐang xử lý