Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kiếm Đồ
2.113.388 680 22.124

Kiếm Đồ

Truyện tranh Nguyên Long
11.280.020 1.615 51.499

Nguyên Long

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.987.465 4.004 67.705

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
20.250.210 11.929 108.391

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
8.946 19 1.115

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Kiếm Khách Phong Lưu
27.304 11 454

Kiếm Khách Phong Lưu

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
20.589 15 1.136

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ
2.759.309 1.858 31.949

Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Truyện tranh Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc
1.153.917 773 23.052

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nữ Đế Công Lược
9.193 20 633

Nữ Đế Công Lược

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
105.254 35 4.326

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
12.048.751 13.445 101.638

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
4.563.607 2.182 44.446

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
1.985.569 1.471 16.982

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
5.337.689 3.906 49.899

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.810.746 5.622 62.112

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
4.276.955 4.180 42.502

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
8.429.049 9.179 64.242

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
824.908 281 14.613

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Mê Hoặc Lòng Người
345.727 499 11.416

Mê Hoặc Lòng Người

Truyện tranh Buddha - Đức Thích Ca: Khai Sáng Kiếp Đời
2.054 4 50

Buddha - Đức Thích Ca: Khai Sáng Kiếp Đời

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.301.090 6.093 52.909

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
7.190.247 8.835 59.332

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
7.179.740 895 35.400

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học
1.342.229 195 12.042

Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
2.095.245 214 12.197

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
11.321.743 2.020 54.752

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
777.372 386 11.859

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
13.537.625 10.151 82.330

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
670.136 149 10.356

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.771.600 2.416 29.539

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
2.727.406 947 24.106

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.707.371 3.337 38.135

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
204.166 45 2.947

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
457.806 310 15.666

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.770.752 4.253 42.251

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật