Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Âm Dương Khoái Đệ Trạm
119.196 54 1.265

Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Truyện tranh Trái Tim Bí Ẩn
2.090.670 2.730 9.863

Trái Tim Bí Ẩn

Truyện tranh Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
2.649.100 4.657 20.388

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!

Truyện tranh Dark Nights: METAL
5.939 12 115

Dark Nights: METAL

Truyện tranh Luyến Ái Bạo Quân
1.636.433 1.285 16.325

Luyến Ái Bạo Quân

Truyện tranh Linh Hồn Truy Bộ Giả
2.800 16 468

Linh Hồn Truy Bộ Giả

Truyện tranh Người yêu thời không
1.020.801 696 6.119

Người yêu thời không

Truyện tranh Giao Ước Hôn Nhân Trên Giường Đừng Xem Là Thật
442.713 793 13.131

Giao Ước Hôn Nhân Trên Giường Đừng Xem Là Thật

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
3.580.204 5.522 26.842

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Quy Tự Dao
629.443 453 7.366

Quy Tự Dao

Truyện tranh Trường Học Thảo Yêu Hoa
781.795 1.620 14.890

Trường Học Thảo Yêu Hoa

Truyện tranh Manh Thê Khó Đỡ Của Kỳ Thiếu
21.990 21 1.184

Manh Thê Khó Đỡ Của Kỳ Thiếu

Truyện tranh Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
2.071.159 3.743 21.325

Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi

Truyện tranh Ngạo Kiều Bảo Phiêu  Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt
85.786 110 3.384

Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt

Truyện tranh Komi-san wa Komyusho desu
958.619 822 3.683

Komi-san wa Komyusho desu

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
579.881 611 7.131

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách
44.779 101 3.112

Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Truyện tranh Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân
81.041 127 755

Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân

Truyện tranh Tấm Cám Truyện Chưa Kể
44.483 108 718 Đủ bộ

Tấm Cám Truyện Chưa Kể

Truyện tranh Live with Yourself!
662 11 28

Live with Yourself!

Truyện tranh Ám dạ tân nương
157.061 209 6.550

Ám dạ tân nương

Truyện tranh Đời Không Như Mình Tưởng
73.716 295 1.130

Đời Không Như Mình Tưởng

Truyện tranh Tokyo 7th Sisters 4-koma
8.268 10 135

Tokyo 7th Sisters 4-koma

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
189.167 179 1.317

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
1.511.963 1.839 11.237

Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Truyện tranh Hoàng Hậu Gà Mờ
6.451 25 738

Hoàng Hậu Gà Mờ

Truyện tranh Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
4.828 28 614

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Truyện tranh Sủng Sủng Dục Động
135.779 276 6.176

Sủng Sủng Dục Động

Truyện tranh Ship war AU
42.869 150 807

Ship war AU

Truyện tranh Birthright
24.140 18 266

Birthright

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
4.917.857 6.951 42.839

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Shokuryo Kyoshitsu
179.882 233 1.927

Shokuryo Kyoshitsu

Truyện tranh Trò Chơi Vô Hạn
3.448 28 284

Trò Chơi Vô Hạn

Truyện tranh Bộ mặt ôn nhu giả dối của ác ma thủ tịch
379.508 315 9.895

Bộ mặt ôn nhu giả dối của ác ma thủ tịch

Truyện tranh Bá đạo thủ trưởng muốn ôm ôm
144.714 274 6.457

Bá đạo thủ trưởng muốn ôm ôm

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
631.774 777 5.785

Sinh Sinh Tương Thác

loadingĐang xử lý