Truyện thể loại Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
26.922.508 24.464 127.653

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
33.332.939 13.503 168.517

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
7.890.851 11.992 115.039

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
16.206.479 11.514 96.208

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
16.371.185 10.431 72.454 Đủ bộ

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
14.299.111 9.790 75.484

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
7.206.835 5.872 63.151

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
3.675.823 5.538 24.917

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!

Truyện tranh Kế sắc đào thê
5.847.260 5.381 21.105 Đủ bộ

Kế sắc đào thê

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
10.439.215 5.368 115.790

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Trái Tim Bí Ẩn
7.226.242 5.285 27.139 Đủ bộ

Trái Tim Bí Ẩn

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
10.425.875 4.900 52.612

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
3.086.475 4.229 26.075

Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
6.003.597 4.096 59.743

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể
11.572.356 3.331 52.848

Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

Truyện tranh Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
3.850.581 3.325 38.361

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
3.224.182 3.147 44.610

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Tiểu Bạch Nam Thần Daddy
2.568.335 2.781 35.842

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

Truyện tranh Trường Học Thảo Yêu Hoa
2.086.267 2.742 24.511

Trường Học Thảo Yêu Hoa

Truyện tranh Tự Cẩm
3.693.423 2.617 39.022

Tự Cẩm

Truyện tranh Komi không thể giao tiếp
6.510.857 2.603 19.203

Komi không thể giao tiếp

Truyện tranh Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!
6.700.556 2.431 69.598

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!

Truyện tranh Chạy đi âm sai
2.782.911 2.431 14.549

Chạy đi âm sai

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
2.073.525 2.376 27.500

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
5.784.028 2.284 48.152

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!
15.176.518 2.270 72.929

Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!

Truyện tranh Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
3.174.518 2.240 20.621 Đủ bộ

Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
4.654.765 2.177 30.919 Đủ bộ

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
1.954.036 1.874 30.854

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
5.000.725 1.701 25.856

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Luyến Ái Bạo Quân
2.806.926 1.700 20.628 Đủ bộ

Luyến Ái Bạo Quân

Truyện tranh Return Survival
4.077.151 1.484 34.032

Return Survival

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
1.785.125 1.457 16.320

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Tenseishichatta yo (Iya, Gomen)
2.373.759 1.118 29.195

Tenseishichatta yo (Iya, Gomen)

Truyện tranh Tối cường công nhân
4.496.230 1.118 22.252

Tối cường công nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
1.394.742 1.108 17.555

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn