Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
402.921 1.473 7.407

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
185.268 281 4.881

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
17.695 90 1.407

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
17.409 82 440

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Không ngoan
12.526 47 633

Không ngoan

Truyện tranh Yêu Tam Dẫn
127 1 9

Yêu Tam Dẫn

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
1.793.191 3.198 18.690

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Bỉ Chi Tì Sương
19.699 56 818

Bỉ Chi Tì Sương

Truyện tranh Tình Yêu Dưới Mái Hiên
1.007.783 705 5.457

Tình Yêu Dưới Mái Hiên

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
749.614 1.244 14.199

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Yêu thợ săn
755.150 535 6.999

Yêu thợ săn

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
8.204.815 3.338 33.157

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
815.324 1.453 10.879

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
110.480 388 2.743

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
828.178 521 6.749

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
554.709 873 10.432

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
2.287.682 1.275 10.132

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Niên Niên Hữu Ngư
18.338 104 1.371

Niên Niên Hữu Ngư

Truyện tranh Á Nô
280.258 1.238 8.669

Á Nô

Truyện tranh Tinh Hải Mê Long
1.462.417 757 7.032

Tinh Hải Mê Long

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
728.609 592 9.319

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
4.706.461 3.101 29.040

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Phép Tắc Trường Ogus
1.876.984 2.474 21.456

Phép Tắc Trường Ogus

Truyện tranh Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta
413.571 794 9.909

Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta

Truyện tranh Xúc bất khả cập
53.911 133 2.287

Xúc bất khả cập

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
2.804.724 4.911 29.591

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
1.560.009 2.824 16.580

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
13.559 90 1.158

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
270.158 432 5.822

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
3.004.449 2.776 21.350

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

Truyện tranh Giang Hồ Tái Kiến
365.207 257 3.359

Giang Hồ Tái Kiến

Truyện tranh Hóa Long Ký
14.982.404 4.050 36.311

Hóa Long Ký

Truyện tranh Toàn Bộ Nắm Trong Tay
16.001 116 2.005

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
46.223 384 2.491

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
444.335 428 3.159

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh Tiếu Tạng Câu
88.459 134 2.232

Tiếu Tạng Câu