Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
925.014 1.373 14.636

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
214.127 281 5.770

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Angel x Devil
41.557 182 2.039

Angel x Devil

Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
178.059 414 5.300

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.204.987 2.122 18.793

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Siêu Sao Trứ Danh
1.160.667 739 7.462

Siêu Sao Trứ Danh

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.817.628 7.609 44.965

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
742.245 1.887 10.908

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
3.928.762 1.945 17.975

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
583.902 469 4.184

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh The stars are not luminous body
2.693.312 1.193 8.188

The stars are not luminous body

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
1.755.018 2.777 17.970

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Kế hoạch săn phù thủy hiện đại
36.189 217 1.985

Kế hoạch săn phù thủy hiện đại

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.445.780 2.227 19.784

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.794.436 15.658 131.714

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Phá Vân
32.742 86 1.540

Phá Vân

Truyện tranh Em, đến từ trang nhất
82.327 206 2.006

Em, đến từ trang nhất

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
456.907 561 8.076

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Khanh Như Tơ
646.887 345 5.273

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
1.288.895 916 14.749

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
10.186.855 3.732 39.103

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Vùng Cấm
30.720 145 1.621

Vùng Cấm

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
389.227 498 7.301

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.656.596 5.332 29.631

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.490.610 4.933 42.330

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Circle 2
276.027 249 2.989

Circle 2

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
1.208.327 658 9.458 Đủ bộ

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
241.440 323 6.310

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.751.087 2.341 24.286

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Ô Nha
54.065 102 676

Ô Nha

Truyện tranh Yêu Trong Giam Cầm
1.494.933 1.243 14.925

Yêu Trong Giam Cầm

Truyện tranh Hóa Long Ký
18.271.290 4.454 43.353

Hóa Long Ký

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
389.072 301 6.418

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

Truyện tranh Yêu thợ săn
1.277.893 914 11.032

Yêu thợ săn

Truyện tranh Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!
36.539 172 3.000

Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!