Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Không Phải Đa Nhân Cách
422.653 407 2.359

Tôi Không Phải Đa Nhân Cách

Truyện tranh Bồng Sơn Viễn
707.128 620 3.187

Bồng Sơn Viễn

Truyện tranh Circle 2
91.694 180 1.073

Circle 2

Truyện tranh Vương gia xuất biên
25.572 129 613

Vương gia xuất biên

Truyện tranh Điều giáo quan hệ
1.250.411 729 5.116 Đủ bộ

Điều giáo quan hệ

Truyện tranh Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình
2.756.940 2.791 11.262

Phải Lòng Em Trai Của Bạn Gái Mình

Truyện tranh Minh Thiên Của Ma Tôn
22.902 100 518

Minh Thiên Của Ma Tôn

Truyện tranh Tân lang yếu tòng tiểu dưỡng khởi
87.289 59 403

Tân lang yếu tòng tiểu dưỡng khởi

Truyện tranh Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
178.442 92 1.392

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Truyện tranh Vampire & Hunter
424.813 155 1.451

Vampire & Hunter

Truyện tranh Song Trình
177.384 116 1.219

Song Trình

Truyện tranh Ái Thần Nghiêm Phạt
561.727 311 2.734

Ái Thần Nghiêm Phạt

Truyện tranh Bình Minh Cuối Cùng
41.937 55 402

Bình Minh Cuối Cùng

Truyện tranh Trẫm Đây Sủng Nam Nhân
165.782 372 2.318

Trẫm Đây Sủng Nam Nhân

Truyện tranh Phản Ứng Hoá Học
98.968 43 519

Phản Ứng Hoá Học

Truyện tranh Khúc Hữu Ngộ
78.646 59 502

Khúc Hữu Ngộ

Truyện tranh Sâm Vương Bị Tóm
874.209 349 3.394

Sâm Vương Bị Tóm

Truyện tranh Mộ Huyết Chi Ương
215.749 190 1.361

Mộ Huyết Chi Ương

Truyện tranh Nghịch Thần
1.118.346 567 3.850 Đủ bộ

Nghịch Thần

Truyện tranh Liệp Hồn
78.065 86 677

Liệp Hồn

Truyện tranh Cửu Vĩ ức tình
44.314 97 490

Cửu Vĩ ức tình

Truyện tranh Biểu Đồ Của Linh Mục
15.514 33 192

Biểu Đồ Của Linh Mục

Truyện tranh Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh
231.735 148 1.370

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Truyện tranh Đam Mỹ Lời Ngụy Biện
618.983 331 1.681

Đam Mỹ Lời Ngụy Biện

Truyện tranh Đẫm máu Đức Mẹ
417.311 247 2.005 Đủ bộ

Đẫm máu Đức Mẹ

Truyện tranh Anh Chàng Dịu Ngọt
20.101 80 514

Anh Chàng Dịu Ngọt

Truyện tranh Tượng Nha Tiểu Tháp
212.111 116 1.112 Đủ bộ

Tượng Nha Tiểu Tháp

Truyện tranh Lấy Sắc Tấn Công Sắc
1.055.605 582 3.023 Đủ bộ

Lấy Sắc Tấn Công Sắc

Truyện tranh Long Vương Đi Học
124.460 56 524

Long Vương Đi Học

Truyện tranh Hằng Mộng Nam Thần
143.886 116 791

Hằng Mộng Nam Thần

Truyện tranh Phi Ngư
21.493 47 282

Phi Ngư

Truyện tranh Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!
98.027 514 2.184

Đạo Sĩ Cưới Ta Đi!

Truyện tranh Đầu bếp ma pháp của hoàng tử
380.103 266 1.761

Đầu bếp ma pháp của hoàng tử

Truyện tranh Thanh Sắc Thâm Xử
594.025 301 2.827

Thanh Sắc Thâm Xử

Truyện tranh Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong
44.295 105 887

Bị Kẹo Ngọt Bẻ Cong

Truyện tranh Trúc Mã Ngoe Nguẩy Đuôi
95.679 64 572

Trúc Mã Ngoe Nguẩy Đuôi