Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nine Sun God King
13.165 75 187

Nine Sun God King

Truyện tranh Vì Người Dâng Cả Giang Sơn
27.665 85 1.586

Vì Người Dâng Cả Giang Sơn

Truyện tranh Ông Chủ Của Tôi Là Yêu Quái
975.216 614 4.637

Ông Chủ Của Tôi Là Yêu Quái

Truyện tranh Tưởng Nhập Phi Phi
2.893.469 2.895 9.197

Tưởng Nhập Phi Phi

Truyện tranh Tình Yêu Dưới Mái Hiên
703.338 589 3.627

Tình Yêu Dưới Mái Hiên

Truyện tranh Khuynh Quốc Yêu Sủng
2.051.069 2.996 7.787

Khuynh Quốc Yêu Sủng

Truyện tranh Không Tâm Luyến Nhân
300.757 202 2.474

Không Tâm Luyến Nhân

Truyện tranh Nghe Thấy Thời Gian Rung Động
80.689 296 2.245

Nghe Thấy Thời Gian Rung Động

Truyện tranh Hạnh Lâm Phương Hoa
95.329 148 1.944

Hạnh Lâm Phương Hoa

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
5.903.777 4.982 17.211 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Đơn Phương Yêu Thầm Anh
86.866 305 2.813

Đơn Phương Yêu Thầm Anh

Truyện tranh Xin hãy cho tui Mặt Trời!
114.482 121 1.442

Xin hãy cho tui Mặt Trời!

Truyện tranh Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ
856.103 651 3.830

Công Chúa Giá Đáo - Đam Mỹ

Truyện tranh Tôi Không Phải Đa Nhân Cách
442.684 411 2.521

Tôi Không Phải Đa Nhân Cách

Truyện tranh Bồng Sơn Viễn
752.273 628 3.492

Bồng Sơn Viễn

Truyện tranh Circle 2
98.877 181 1.165

Circle 2

Truyện tranh Vương gia xuất biên
27.126 129 668

Vương gia xuất biên

Truyện tranh Điều giáo quan hệ
1.370.089 770 5.713 Đủ bộ

Điều giáo quan hệ

Truyện tranh Minh Thiên Của Ma Tôn
24.110 100 563

Minh Thiên Của Ma Tôn

Truyện tranh Tân lang yếu tòng tiểu dưỡng khởi
90.723 58 435

Tân lang yếu tòng tiểu dưỡng khởi

Truyện tranh Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
196.502 97 1.579

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

Truyện tranh Vampire & Hunter
454.150 163 1.612

Vampire & Hunter

Truyện tranh Song Trình
189.462 120 1.351

Song Trình

Truyện tranh Ái Thần Nghiêm Phạt
596.665 326 2.977

Ái Thần Nghiêm Phạt

Truyện tranh Bình Minh Cuối Cùng
44.086 57 441

Bình Minh Cuối Cùng

Truyện tranh Trẫm Đây Sủng Nam Nhân
173.947 378 2.495

Trẫm Đây Sủng Nam Nhân

Truyện tranh Phản Ứng Hoá Học
102.472 43 543

Phản Ứng Hoá Học

Truyện tranh Khúc Hữu Ngộ
82.084 60 545

Khúc Hữu Ngộ

Truyện tranh Sâm Vương Bị Tóm
928.850 363 3.794

Sâm Vương Bị Tóm

Truyện tranh Mộ Huyết Chi Ương
227.717 194 1.477

Mộ Huyết Chi Ương

Truyện tranh Nghịch Thần
1.209.159 596 4.267 Đủ bộ

Nghịch Thần

Truyện tranh Liệp Hồn
81.150 87 718

Liệp Hồn

Truyện tranh Cửu Vĩ ức tình
46.479 97 525

Cửu Vĩ ức tình

Truyện tranh Biểu Đồ Của Linh Mục
16.420 33 208

Biểu Đồ Của Linh Mục

Truyện tranh Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh
243.735 151 1.496

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Truyện tranh Đam Mỹ Lời Ngụy Biện
666.114 359 1.889

Đam Mỹ Lời Ngụy Biện