Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tên Lưu Ban
428.294 1.433 5.295 Đủ bộ

Tên Lưu Ban

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
5.374.161 4.865 15.480 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Điều giáo quan hệ
1.255.118 732 5.140 Đủ bộ

Điều giáo quan hệ

Truyện tranh Nghịch Thần
1.121.864 567 3.873 Đủ bộ

Nghịch Thần

Truyện tranh Đẫm máu Đức Mẹ
422.059 250 2.045 Đủ bộ

Đẫm máu Đức Mẹ

Truyện tranh Tượng Nha Tiểu Tháp
212.852 116 1.122 Đủ bộ

Tượng Nha Tiểu Tháp

Truyện tranh Lấy Sắc Tấn Công Sắc
1.060.045 583 3.054 Đủ bộ

Lấy Sắc Tấn Công Sắc

Truyện tranh Phải Lòng Cậu Shipper
440.164 391 2.204 Đủ bộ

Phải Lòng Cậu Shipper