Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoàng Đế Và Nữ Hiệp Sĩ
12.774 99 1.345

Hoàng Đế Và Nữ Hiệp Sĩ

Truyện tranh Shut Hell
146.043 51 1.040

Shut Hell

Truyện tranh Ryuuma no Gagou
22.248 38 820

Ryuuma no Gagou

Truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ
41.441.557 59.635 155.406

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
1.458.519 1.991 22.896

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Ác nữ hoàng hậu
7.695.111 16.002 69.625

Ác nữ hoàng hậu

Truyện tranh Dữ tử thành thuyết
390.701 336 9.344

Dữ tử thành thuyết

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
28.708.213 5.647 31.692

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Tale Of Felluah
808.042 457 5.939

Tale Of Felluah

Truyện tranh Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương
13.448 143 2.158

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Truyện tranh Mouryou Shoujo
28.213 45 1.492

Mouryou Shoujo

Truyện tranh Showa Maiden Fairytale
88.872 194 2.328

Showa Maiden Fairytale

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
22.631.041 11.621 127.288

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
780.448 777 13.625

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Hana Musubu Kimi e
6.472 39 663

Hana Musubu Kimi e

Truyện tranh Ác Nữ Cải Biến
2.219.070 2.459 28.034

Ác Nữ Cải Biến

Truyện tranh Tam Quốc Chí Dị
1.124.692 322 4.221

Tam Quốc Chí Dị

Truyện tranh Thông Linh Phi
91.490.725 59.441 178.352

Thông Linh Phi

Truyện tranh Mùa Đông Tăm Tối
196.843 285 5.277

Mùa Đông Tăm Tối

Truyện tranh Trường Phong Quyển
17.346 43 817

Trường Phong Quyển

Truyện tranh Torikae Baya
420.805 410 3.298

Torikae Baya

Truyện tranh Lạc Vào Thời Chiến Quốc
290.027 100 3.078

Lạc Vào Thời Chiến Quốc

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.064.581 5.560 32.006

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
12.572.069 9.956 63.972

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Ingrid, con nai trắng
3.140 16 466

Ingrid, con nai trắng

Truyện tranh Plunderer
11.317.889 5.617 50.364

Plunderer

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
7.121.946 2.892 15.881

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Gosu phần 2
1.703.004 610 10.752

Gosu phần 2

Truyện tranh Bộ Thiên Ca
439.422 250 4.440

Bộ Thiên Ca

Truyện tranh Issak
124.441 70 1.783

Issak

Truyện tranh ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang
45.254 29 626

ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang

Truyện tranh Cửu Trùng Tử
710.954 342 6.542

Cửu Trùng Tử

Truyện tranh Kính Hoa Thương
109.129 222 3.422

Kính Hoa Thương

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
815.313 1.453 10.879

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Usotoki Rhetoric
212.122 96 3.247

Usotoki Rhetoric

Truyện tranh Arslan Chiến ký
112.087 19 1.021

Arslan Chiến ký