Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng
78.159 25 634

Thiên Thu Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
5.807.654 2.037 25.505

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
16.766.092 11.044 92.455

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
15.327.285 7.844 86.172

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
16.318.542 9.078 107.671

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi
7.458.070 4.825 53.461

Tổng Tài Daddy Đuổi Tới Nơi Rồi

Truyện tranh Manh Bảo Ngọt Ngào
1.019.720 342 15.063

Manh Bảo Ngọt Ngào

Truyện tranh Vương Phi Thông Linh
1.164.344 658 21.918

Vương Phi Thông Linh

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.152.827 1.197 46.744

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
29.169 10 1.820

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
22.983 33 3.316

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
12.487.718 6.769 82.846

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
1.978.578 345 19.998

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10.373.540 5.808 73.076

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
11.789.170 5.064 67.475

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Thiên Kim Bất Lương
1.442.973 503 18.403

Thiên Kim Bất Lương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
64.913.989 21.737 161.307

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vô Địch Học Bạ Hệ Thống
1.326.439 425 14.302

Vô Địch Học Bạ Hệ Thống

Truyện tranh Quản Trị Mạng Tại Mạt Thế
376.682 79 4.997

Quản Trị Mạng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
783.552 325 16.466

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
26.264.301 1.275 73.252

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Trở Thành Cao Thủ Nhờ Bug
19.981 31 1.763

Trở Thành Cao Thủ Nhờ Bug

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
38.270.861 22.648 192.816

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
7.204.433 594 34.340

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện tranh Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh
2.271.439 632 16.356

Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
4.525.343 704 30.986

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
32.099.751 2.769 69.967

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
17.624.184 2.571 53.722

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
32.934.954 3.857 107.227

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thú Nhân
22.509.486 1.647 56.177

Thú Nhân

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
20.675.340 4.483 62.547

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
6.313.727 1.141 38.424

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Sủng Hậu Của Vương
4.776.176 1.744 44.816

Sủng Hậu Của Vương

Truyện tranh Dù là sói cô độc cũng có tình yêu của sẻ nhỏ
62.539 29 1.481

Dù là sói cô độc cũng có tình yêu của sẻ nhỏ

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
17.025.577 1.853 54.708

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
29.577.620 2.347 81.409

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường