Nếu web chậm hoặc không truy cập được có thể xem tạm tại NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đế Vương Trắc
7.347.031 4.430 38.161

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư
643.352 253 5.099

Quả Nhân Có Bệnh Tên Là Tương Tư

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
321.051 481 7.071

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
4.202.646 2.419 27.172

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
14.244.638 18.664 88.373

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
9.486 87 1.929

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
7.588.550 8.396 50.392

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
658.813 730 13.835

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
6.257 38 1.212

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
6.515.125 9.384 60.236

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
6.838.240 6.277 52.740

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
1.182.405 2.572 17.813

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Khắc Kim Chi Vương
1.896 6 193

Khắc Kim Chi Vương

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.135.157 4.890 25.979

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
1.943.904 2.042 24.321

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
3.583 23 803

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
1.259.337 339 10.785

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu
2.400.855 1.842 22.180

Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu

Truyện tranh Hai Mặt Cuốn Hút Của Anh
120.880 282 4.076

Hai Mặt Cuốn Hút Của Anh

Truyện tranh Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
1.049.124 1.146 16.742

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
335.180 229 8.969

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
7.793.101 7.007 60.441

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Vú Em Là Cổ Tiên
126.404 122 3.091

Vú Em Là Cổ Tiên

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
18.179.180 13.985 92.441

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
1.233.274 2.024 17.622

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
5.794.380 942 18.096

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
8.898.915 1.685 30.628

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
5.496.409 6.705 49.221

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Đao Kiếm Tiếu
5.069 2 45

Đao Kiếm Tiếu

Truyện tranh Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu
67.329 182 3.818

Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
26.479.794 30.183 50.494

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
2.514.504 2.079 14.509

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Tổng tài truy thê: Phu nhân đừng hòng trốn
825.497 445 11.019

Tổng tài truy thê: Phu nhân đừng hòng trốn

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
3.498 21 391

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
945.616 390 10.883

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Ta Có Một Bộ Hỗn Độn Kinh
31.410 40 2.006

Ta Có Một Bộ Hỗn Độn Kinh