Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hữu Yêu Lai Chi Họa Trung Tiên
465.474 41 2.888

Hữu Yêu Lai Chi Họa Trung Tiên

Truyện tranh Bổn Vương muốn ngươi
130.936 38 4.989

Bổn Vương muốn ngươi

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.986.065 5.097 114.084

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
7.890.680 968 37.901

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày
96.714 32 1.958

Kẹo Bông Gòn Và Mộng Giữa Ban Ngày

Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
2.283.220 266 16.851

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
1.049.839 148 7.740

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
7.761.103 1.431 41.190

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
2.512.326 239 14.558

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
22.706.938 1.140 64.971

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
41.081.029 3.220 97.440

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
11.046.270 554 42.317

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào
9.741 10 644

Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
3.468.184 404 18.067

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
46.564.965 17.792 163.859

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
32.893.132 3.998 101.735

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
16.184.569 2.361 67.616

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
5.417.206 1.276 35.752

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
1.474.664 504 19.916

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Xông Vào Tim Anh
74.302 39 2.607

Xông Vào Tim Anh

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
15.192.708 7.174 61.374

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Cục Gạch Xông Vào Dị Giới
146.300 193 4.384

Cục Gạch Xông Vào Dị Giới

Truyện tranh Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
769.145 310 16.036

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
91.002 225 6.842

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.874.249 39.742 187.119

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Một Mình Ta Hoá Thần
328.933 57 6.625

Một Mình Ta Hoá Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
185.019 59 8.619

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Chém Sạch Zombie
2.433 18 203

Chém Sạch Zombie

Truyện tranh Ông Bố Mạnh Mẽ Nhất Lịch Sử
220.518 324 8.484

Ông Bố Mạnh Mẽ Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
5.418.888 795 34.972

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
16.766.024 4.375 47.396

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
261.430 42 680

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
3.169.539 3.000 31.376

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
609.418 172 7.287

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.713.758 2.635 63.009

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tà Du Ký
1.084.252 353 9.766

Tà Du Ký