Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra
606.485 560 13.653

Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
11.523.648 3.045 18.454

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Tình Yêu Bốn Mùa
136.968 130 4.527

Tình Yêu Bốn Mùa

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
16.081.982 18.193 43.716

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Cướp Đi Nụ Hôn Của Người
532.057 671 12.750

Cướp Đi Nụ Hôn Của Người

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
24.336.026 26.876 106.834

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Huyết Tộc Đại Nhân Của Ta
26.680 15 524

Huyết Tộc Đại Nhân Của Ta

Truyện tranh Nghịch Phong Chi Hoa
2.012 28 401

Nghịch Phong Chi Hoa

Truyện tranh Gia Sư Tình Yêu Của Tôi
209.103 371 5.761

Gia Sư Tình Yêu Của Tôi

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
27.863.714 17.723 65.484

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
140.897 190 4.119

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
14.455.337 4.987 38.251

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
15.499.701 6.151 37.874

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
2.843.875 1.767 15.539

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn
213.551 50 2.914

Siêu Cấp Hoàng Kim Nhãn

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.442.355 245 2.939

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.233.544 4.937 23.752

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
6.806.736 9.879 61.738

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
647.360 276 6.744

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
30.086.335 9.980 54.121

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị
145.371 150 4.280

Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.212.783 11.332 42.202

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
136.590 257 5.145

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Này ! đừng động vào phô mai của tôi
4.171.344 7.562 41.156

Này ! đừng động vào phô mai của tôi

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
6.960.981 2.369 14.619

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Tháng Sáu Kì Diệu
1.172.309 3.024 19.886

Tháng Sáu Kì Diệu

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.055.268 21.541 57.332

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh
104.500 60 378

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.535.507 980 13.544

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
825.617 600 6.532

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
4.984.719 2.032 21.749

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
1.108.078 496 6.567

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
724.413 417 8.344

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
3.375 10 400

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
4.227.357 6.801 32.429

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Hoả Phụng Liêu Nguyên
1.588.380 62 1.632

Hoả Phụng Liêu Nguyên