Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hứa Lan
23.491 49 1.134

Hứa Lan

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
14.250.271 3.016 7.206

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Thái Cổ Cuồng Ma
1.493.909 469 15.248

Thái Cổ Cuồng Ma

Truyện tranh Xích Trụ Phạn Đường
275.955 34 748

Xích Trụ Phạn Đường

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
8.346.465 3.219 25.108

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
18.373.920 7.440 36.131

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Kiếm sĩ Musashi
935.353 196 2.453

Kiếm sĩ Musashi

Truyện tranh Kỉ nguyên Trigger
1.260.488 305 4.525

Kỉ nguyên Trigger

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
7.253.908 2.063 8.139

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tam Tuyệt Tại Dị Giới
1.252.685 219 8.752

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Truyện tranh Hiệp Sĩ Giấy A
14.700 18 179

Hiệp Sĩ Giấy A

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
7.345.925 1.679 30.702

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
2.954.711 1.259 20.335

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Chúa tể học đường
9.168.809 1.565 19.387

Chúa tể học đường

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
5.896.683 6.473 53.776

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
834.348 257 11.111

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Tam Quốc Chí Dị
409.840 140 2.346

Tam Quốc Chí Dị

Truyện tranh Truyền Võ
3.000.749 800 16.873

Truyền Võ

Truyện tranh Tiên Trụ
3.938.955 1.020 23.257

Tiên Trụ

Truyện tranh Tiên Nghịch
5.378.295 1.134 21.745

Tiên Nghịch

Truyện tranh Liên Thành Quyết
8.899 14 360

Liên Thành Quyết

Truyện tranh Hiệp Sĩ Giấy G
509.922 291 1.287

Hiệp Sĩ Giấy G

Truyện tranh Dragons Rioting
902.811 333 6.121

Dragons Rioting

Truyện tranh Tôi Không Phải Là Người Tốt
132.272 390 5.101

Tôi Không Phải Là Người Tốt

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
10.476.988 4.934 45.166

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Chánh Tà
44.216 38 1.051

Chánh Tà

Truyện tranh King of Fighters Toàn Tập
24.373 16 272

King of Fighters Toàn Tập

Truyện tranh Chiến Binh Từ Thế Giới Khác
614.406 285 7.535

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
9.866.498 5.991 50.427

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Mạnh Nhất Lịch Sử
1.805.175 1.180 8.045

Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
698.506 643 11.659

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
1.525.223 930 13.953

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Hành Trình Đế Vương
9.412.512 4.086 34.783

Hành Trình Đế Vương

Truyện tranh Ta Có Một Bộ Hỗn Độn Kinh
7.027 27 819

Ta Có Một Bộ Hỗn Độn Kinh

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
28.477.785 5.849 27.861

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Bố Vô Song
451.638 221 3.659

Bố Vô Song