Bạn nào đang xem BỊ CHUYỂN SANG TRANG KHÁC hoặc BỊ LỖI ẢNH KO LOAD ĐƯỢC thì xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh 703X
3.376 2

703X

Truyện tranh X-Men: Hope Trilogy
5.994 5 Đủ bộ

X-Men: Hope Trilogy

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
4.092 5

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
14.178 17 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Truyện tranh Noritaka
5.296 1

Noritaka

Truyện tranh Vua Pháp Thuật
62.326 130 Đủ bộ

Vua Pháp Thuật

Truyện tranh Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện
5.302 1

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long
3.861 4 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
22.693 107

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng
26.573 29

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

Truyện tranh Hải Hổ 2
45.085 21 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Phương Thế Ngọc
3.678 1 Đủ bộ

Phương Thế Ngọc

Truyện tranh Võ Thần Ngoại Truyện
7.487 7 Đủ bộ

Võ Thần Ngoại Truyện

Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
19.344 16 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh The Breaker
98.178 221 Đủ bộ

The Breaker

Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
8.021 16 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Tân tác Tứ Đại Danh Bổ
4.837 6

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Hải Hổ 3
48.555 25 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
12.858 12 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần
4.701 6

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

Truyện tranh Street Fighter
4.704 3

Street Fighter

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
3.363 2

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh X Bạo Tộc
21.926 18 Đủ bộ

X Bạo Tộc

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
20.117 28 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
103.232 94 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
7.189 13 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
72.312 50 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
9.108 6 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
35.649 33 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
120.535 103 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
20.186 21 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
10.091 23 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
8.812 6 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
44.973 29 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
30.034 35 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên

loadingĐang xử lý