Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
8.239 1 43 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Tân tác Tứ Đại Danh Bổ
2.867 0 8

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Hải Hổ 3
75.550 2 51 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
14.686 1 22 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Rumic World
751 1 5

Rumic World

Truyện tranh SaKuRa No Ichiban
3.368 1 10

SaKuRa No Ichiban

Truyện tranh Player Kill
5.607 2 8

Player Kill

Truyện tranh Tà Thần
2.955 0 10

Tà Thần

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần
2.843 0 15

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

Truyện tranh Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện
1.798 0 3

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

Truyện tranh Ultimate Origin
626 0 2

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
857 0 2

Ultimate Power

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
5.349 0 6

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
581 0 3

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot
3.850 1 13

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Truyện tranh Street Fighter
2.893 1 3

Street Fighter

Truyện tranh Real Bout High School
1.057 1 9

Real Bout High School

Truyện tranh XO Sisters
6.491 2 35

XO Sisters

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
504 0 3

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh X Bạo Tộc
33.532 2 43 Đủ bộ

X Bạo Tộc

Truyện tranh S.H.I.E.L.D
447 1 2

S.H.I.E.L.D

Truyện tranh Ultimate Captain America
678 7 2

Ultimate Captain America

Truyện tranh X-Men - Schism
1.327 2 6

X-Men - Schism

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
29.526 2 44 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
191.757 3 189 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
7.515 1 25 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
122.410 2 100 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
11.050 1 21 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
52.548 3 48 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
164.323 3 116 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
23.824 1 32 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
15.726 1 35 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
9.107 2 13 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
67.532 2 49 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
51.130 9 77 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên

loadingĐang xử lý