Nếu web load chậm hoặc bị QUẢNG CÁO CHE thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Street Fighter
2.316 1 3

Street Fighter

Truyện tranh Real Bout High School
856 1 6

Real Bout High School

Truyện tranh XO Sisters
4.896 2 25

XO Sisters

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
437 0 2

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh X Bạo Tộc
29.052 1 33 Đủ bộ

X Bạo Tộc

Truyện tranh S.H.I.E.L.D
391 1 0

S.H.I.E.L.D

Truyện tranh Ultimate Captain America
538 7 2

Ultimate Captain America

Truyện tranh X-Men - Schism
1.091 2 5

X-Men - Schism

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
24.236 2 31 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
160.674 2 125 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
6.077 1 16 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
99.948 2 63 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
9.473 1 17 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
45.488 3 35 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
148.544 3 78 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
21.411 1 21 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
12.371 1 23 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
7.663 2 10 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
57.233 2 29 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
41.420 11 52 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên

loadingĐang xử lý