Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh B.Reaction
18.376 6 90 Đủ bộ

B.Reaction

Truyện tranh Baby, please kill me
4.867 1 57 Đủ bộ

Baby, please kill me

Truyện tranh Be Heun
3.307 1 16

Be Heun

Truyện tranh All Rounder Meguru
2.927 0 4

All Rounder Meguru

Truyện tranh Ám Hành Ngự Sử
425.639 15 778 Đủ bộ

Ám Hành Ngự Sử

Truyện tranh Anima Cal Lives
377 2 17

Anima Cal Lives

Truyện tranh Aoi Destruction
2.969 3 7 Đủ bộ

Aoi Destruction

Truyện tranh 703X
942 0 5

703X

Truyện tranh X-Men: Hope Trilogy
8.897 0 13 Đủ bộ

X-Men: Hope Trilogy

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
4.527 0 12

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh Noritaka
7.195 1 20

Noritaka

Truyện tranh Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện
10.062 0 17

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long
2.186 1 6 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng
78.151 7 88

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

Truyện tranh Hải Hổ 2
154.661 1 107 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Phương Thế Ngọc
2.290 2 10 Đủ bộ

Phương Thế Ngọc

Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
52.955 0 74 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Thế giới Murim
1.227.373 74 2.895 Đủ bộ

Thế giới Murim

Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
20.923 7 133 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Tân tác Tứ Đại Danh Bổ
6.988 1 17

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Hải Hổ 3
161.354 3 102 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
28.825 3 40 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Rumic World
2.033 4 15

Rumic World

Truyện tranh SaKuRa No Ichiban
6.430 1 26

SaKuRa No Ichiban

Truyện tranh Player Kill
12.975 3 44

Player Kill

Truyện tranh Tà Thần
8.398 0 19

Tà Thần

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần
7.840 1 70

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

Truyện tranh Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện
3.968 0 13

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

Truyện tranh Ultimate Origin
1.123 0 2

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
1.873 0 2

Ultimate Power

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
9.791 0 19

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
1.509 0 5

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot
10.657 3 91

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Truyện tranh Street Fighter
10.467 1 35

Street Fighter

Truyện tranh Nữ Hiệp Trường Cao Trung
2.320 2 24

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

Truyện tranh XO Sisters
18.166 2 110

XO Sisters