Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
10.031 1 20

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
1.564 1 5

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot
11.561 4 94

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Truyện tranh Street Fighter
11.206 2 40

Street Fighter

Truyện tranh Nữ Hiệp Trường Cao Trung
2.396 3 25

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

Truyện tranh XO Sisters
19.155 3 121

XO Sisters

Truyện tranh Đao Kiếm Tân Truyện
989 4 2

Đao Kiếm Tân Truyện

Truyện tranh S.H.I.E.L.D
1.368 10 8

S.H.I.E.L.D

Truyện tranh Ultimate Captain America
2.562 14 13

Ultimate Captain America

Truyện tranh X-Men - Schism
3.664 3 22

X-Men - Schism

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
116.634 9 223 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
21.564 4 49 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
290.591 5 306 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
32.367 8 61 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
131.896 7 177 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
353.344 6 314 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
50.103 5 85 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
54.551 8 136 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
22.415 9 42 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
148.542 17 145 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
119.767 129 250 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên