Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Truyện ngắn Ôn Nhật Lương Hải Dương
10.879 1 16

Truyện ngắn Ôn Nhật Lương Hải Dương

Truyện tranh Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song
5.426 17 1.008

Thần Kinh Võ Lâm Cái Thế Vô Song

Truyện tranh Ngã lão ma thần
662.540 225 9.983

Ngã lão ma thần

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
1.404.227 110 7.974

Bất Bại Quyền Ma

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
2.962.813 202 18.476

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Thần Điêu Hiệp Lữ (new 2020)
140.997 218 3.192

Thần Điêu Hiệp Lữ (new 2020)

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất
5.808 9 198

Thiên Hạ Đệ Nhất

Truyện tranh Vương Phong Lôi truyền kỳ
3.576 1 62

Vương Phong Lôi truyền kỳ

Truyện tranh Ou no Kemono – Thú vương
57.344 19 1.204

Ou no Kemono – Thú vương

Truyện tranh Kẻ Lang Thang
113.433 46 1.689

Kẻ Lang Thang

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
1.873.546 326 16.196

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Long Hổ Môn Ngoại Truyện Từ Vân Sơn Thất Ưng
6.946 7 70

Long Hổ Môn Ngoại Truyện Từ Vân Sơn Thất Ưng

Truyện tranh Yeon Lok Heun
154.307 33 2.343

Yeon Lok Heun

Truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ - Rengoku Kyoujurou Gaiden
16.414 28 934

Thanh Gươm Diệt Quỷ - Rengoku Kyoujurou Gaiden

Truyện tranh Thiết Quyền A Lực
5.426 5 71

Thiết Quyền A Lực

Truyện tranh Tây Du Đường Tam Tạng
88.635 18 732

Tây Du Đường Tam Tạng

Truyện tranh Hỏa Long
2.503 2 69

Hỏa Long

Truyện tranh Thích Khách Tín Điều
46.261 26 964

Thích Khách Tín Điều

Truyện tranh Liệt Không Hành Giả
2.116 4 102

Liệt Không Hành Giả

Truyện tranh Tái Sinh Viên
36.865 18 579

Tái Sinh Viên

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
280.330 136 4.863

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

Truyện tranh Gangster Học Đường
89.552 44 1.959

Gangster Học Đường

Truyện tranh Kiếm Khách Phong Lưu
37.000 12 498

Kiếm Khách Phong Lưu

Truyện tranh Võ Thần Đương Thế
131.147 22 2.616

Võ Thần Đương Thế

Truyện tranh Thanh gươm quỷ
428.937 80 3.545

Thanh gươm quỷ

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế 3 Thế Cừu
2.196 4 22

Long Hổ 5 Thế 3 Thế Cừu

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh
6.529 12 326

Quyền Bá Thiên Hạ Hựu Tam Đỉnh

Truyện tranh Phi Chức Nghiệp Bán Tiên
21.760 19 837

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

Truyện tranh Master of Disaster
16.731 12 313

Master of Disaster

Truyện tranh Học Nhóm
2.032.152 567 15.495

Học Nhóm

Truyện tranh Lăng Viêm Truyện
17.419 19 593

Lăng Viêm Truyện

Truyện tranh Thực Nhật Hành Giả
11.465 9 702

Thực Nhật Hành Giả

Truyện tranh Lam Đạo Vô Gián
2.705 5 31

Lam Đạo Vô Gián

Truyện tranh Batuque
15.246 32 371

Batuque

Truyện tranh RAID: Thần chi Tử
2.912 13 255

RAID: Thần chi Tử

Truyện tranh Kyomu no Higan
32.810 17 575

Kyomu no Higan