Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kotaro Makaritoru
105.768 4 251

Kotaro Makaritoru

Truyện tranh La Mosca
12.609 2 56

La Mosca

Truyện tranh King of Fighters Kyo
13.621 4 27

King of Fighters Kyo

Truyện tranh King of Fighters XII
2.760 2 25

King of Fighters XII

Truyện tranh Kamen Teacher
140.286 12 281

Kamen Teacher

Truyện tranh Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng
12.561 0 22

Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng

Truyện tranh Freezing - Second Season
3.721 1 31

Freezing - Second Season

Truyện tranh Faeries' Landing
1.326 1 4

Faeries' Landing

Truyện tranh Dash!
4.713 3 45

Dash!

Truyện tranh Devil May Cry 3
4.250 3 19

Devil May Cry 3

Truyện tranh Cuồng đao
1.430 3 11

Cuồng đao

Truyện tranh Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện
12.116 6 63

Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện

Truyện tranh Bushidou Sixteen
2.361 2 12

Bushidou Sixteen

Truyện tranh Cậu Bé Giỏi Võ
80.685 6 138

Cậu Bé Giỏi Võ

Truyện tranh Be Heun
4.437 2 23

Be Heun

Truyện tranh All Rounder Meguru
3.804 1 6

All Rounder Meguru

Truyện tranh Anima Cal Lives
495 3 22

Anima Cal Lives

Truyện tranh 703X
1.183 1 7

703X

Truyện tranh Dark Avengers / X-Men : Utopia
5.218 2 18

Dark Avengers / X-Men : Utopia

Truyện tranh Noritaka
8.665 2 24

Noritaka

Truyện tranh Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện
13.301 1 24

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng
104.805 8 130

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

Truyện tranh Tân tác Tứ Đại Danh Bổ
9.045 2 31

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Rumic World
2.585 4 22

Rumic World

Truyện tranh SaKuRa No Ichiban
7.568 2 35

SaKuRa No Ichiban

Truyện tranh Player Kill
15.423 4 50

Player Kill

Truyện tranh Tà Thần
10.913 1 29

Tà Thần

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần
9.960 2 85

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

Truyện tranh Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện
4.978 1 15

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

Truyện tranh Ultimate Origin
1.367 1 6

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
2.313 1 7

Ultimate Power

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
14.716 1 31

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
1.942 1 8

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot
14.094 4 118

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

Truyện tranh Street Fighter
14.110 2 59

Street Fighter

Truyện tranh Nữ Hiệp Trường Cao Trung
2.827 3 31

Nữ Hiệp Trường Cao Trung