Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
35.893 0 47 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Thế giới Murim
539.917 25 1.247 Đủ bộ

Thế giới Murim

Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
11.922 6 58 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Hải Hổ 3
117.786 2 63 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
20.015 1 25 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
56.638 5 111 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
13.007 1 30 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
185.018 2 147 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
19.891 2 36 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
79.671 1 79 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
230.100 3 181 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
33.385 1 50 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
31.610 3 66 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
13.580 8 21 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
97.931 3 81 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
77.011 19 127 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên