Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Baby, please kill me
5.061 2 58 Đủ bộ

Baby, please kill me

Truyện tranh Ám Hành Ngự Sử
450.104 17 823 Đủ bộ

Ám Hành Ngự Sử

Truyện tranh Aoi Destruction
3.079 4 8 Đủ bộ

Aoi Destruction

Truyện tranh X-Men: Hope Trilogy
9.158 1 14 Đủ bộ

X-Men: Hope Trilogy

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long
2.274 2 6 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long

Truyện tranh Hải Hổ 2
160.258 1 112 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Phương Thế Ngọc
2.390 3 11 Đủ bộ

Phương Thế Ngọc

Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
54.965 1 75 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Thế giới Murim
1.307.224 81 3.091 Đủ bộ

Thế giới Murim

Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
22.258 8 138 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Hải Hổ 3
167.391 3 110 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
29.952 4 43 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
117.222 9 223 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
21.739 4 50 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
292.243 5 306 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
32.470 8 62 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
132.374 7 176 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
355.102 6 318 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
50.427 5 86 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
54.792 8 137 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
22.491 9 42 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
149.731 17 144 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
120.323 129 249 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên