Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
39.484 0 51 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Thế giới Murim
611.407 35 1.431 Đủ bộ

Thế giới Murim

Truyện tranh Lộc Đỉnh Ký
13.177 6 75 Đủ bộ

Lộc Đỉnh Ký

Truyện tranh Hải Hổ 3
126.409 2 79 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
21.914 1 30 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
66.055 5 136 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
14.378 1 39 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
203.272 2 184 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Vương Tiểu Long
22.584 2 44 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
87.301 1 96 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
248.342 3 204 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
36.606 1 58 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
36.064 3 84 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
14.869 8 24 Đủ bộ

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
106.214 3 92 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
83.556 25 143 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên