Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
34.117 1 53 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
231.965 3 188 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Khoa Huyễn Ký
1.906 1 9 Đủ bộ

Thần Binh Khoa Huyễn Ký

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến
9.710 0 22 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt
12.374 0 31 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần
14.775 0 19 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần

Truyện tranh Thần Châu Kỳ Hiệp
17.858 1 38 Đủ bộ

Thần Châu Kỳ Hiệp

Truyện tranh Thần Chưởng
17.033 0 20 Đủ bộ

Thần Chưởng

Truyện tranh Thất Chủng Vũ Khí
187.451 13 134 Đủ bộ

Thất Chủng Vũ Khí

Truyện tranh Thế giới Murim
549.405 28 1.269 Đủ bộ

Thế giới Murim

Truyện tranh Thế Giới Ngọc Rồng - Ngoại Truyện Bardock
49.433 43 168 Đủ bộ

Thế Giới Ngọc Rồng - Ngoại Truyện Bardock

Truyện tranh Thích Hoàng
9.569 0 17 Đủ bộ

Thích Hoàng

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch
12.547 0 16 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch 2013
15.463 0 22 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch 2013

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên
46.701 5 132 Đủ bộ

Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiếm Tiên

Truyện tranh Thiên Long Bát Bộ
177.195 2 175 Đủ bộ

Thiên Long Bát Bộ

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính
70.216 1 70 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 2 - Tần Vương Doanh Chính

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử
116.561 3 89 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 3 - Lưu Manh Thiên Tử

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long
175.805 1 95 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 4 - Đại Đường Uy Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
436.617 13 279 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
80.620 1 82 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Truyện tranh Thiết Tướng Tung Hoành
708.704 40 518 Đủ bộ

Thiết Tướng Tung Hoành

Truyện tranh Thiết Tướng Tung Hoành RAW
54.796 13 42 Đủ bộ

Thiết Tướng Tung Hoành RAW

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
58.325 5 115 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
13.191 1 33 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Thiếu niên Trần Hạo Nam
205.590 2 112 Đủ bộ

Thiếu niên Trần Hạo Nam

Truyện tranh Thời Niên Thiếu Của Hoàng Phi Hồng
28.441 1 66 Đủ bộ

Thời Niên Thiếu Của Hoàng Phi Hồng

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng
934 0 1 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long
1.565 0 5 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long

Truyện tranh Tóc gió thôi bay
57.128 22 146 Đủ bộ

Tóc gió thôi bay

Truyện tranh Tokita Ouma - Đấu sĩ Atula
7.343.236 1.305 3.688 Đủ bộ

Tokita Ouma - Đấu sĩ Atula

Truyện tranh Truyền Nhân Atula Phần II
39.843 0 67 Đủ bộ

Truyền Nhân Atula Phần II

Truyện tranh Tuyệt Thế Vô Song
258.875 3 375 Đủ bộ

Tuyệt Thế Vô Song

Truyện tranh Tuyệt Thế Vô Song 2
137.125 1 92 Đủ bộ

Tuyệt Thế Vô Song 2

Truyện tranh Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang
36.486 0 48 Đủ bộ

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
4.862 0 4 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four