Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Urooboe Uroboros
2.464 7 25 Đủ bộ

Urooboe Uroboros

Truyện tranh Võ Thần
1.359.579 26 812 Đủ bộ

Võ Thần

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
185.724 2 152 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
98.369 3 83 Đủ bộ

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Ngoại Truyện
21.565 1 57 Đủ bộ

Võ Thần Ngoại Truyện

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
77.294 20 130 Đủ bộ

Võ Thần Phi Thiên

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
361.541 7 482 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Vua Pháp Thuật
479.025 37 906 Đủ bộ

Vua Pháp Thuật

Truyện tranh Vương Phong Lôi 2
30.255 1 34 Đủ bộ

Vương Phong Lôi 2

Truyện tranh Vương Phong Lôi I
68.514 2 87 Đủ bộ

Vương Phong Lôi I

Truyện tranh Vương Phong Lôi II
32.159 1 32 Đủ bộ

Vương Phong Lôi II

Truyện tranh Vương Tiểu Long
19.989 2 38 Đủ bộ

Vương Tiểu Long

Truyện tranh X Bạo Tộc
108.693 2 159 Đủ bộ

X Bạo Tộc

Truyện tranh X-Men: Hope Trilogy
6.481 0 9 Đủ bộ

X-Men: Hope Trilogy

Truyện tranh Xứ Sở Thần Tiên thời Hội Trưởng Đầu Tiên
14.313 6 115 Đủ bộ

Xứ Sở Thần Tiên thời Hội Trưởng Đầu Tiên

Truyện tranh Zippy Ziggy
133.125 13 198 Đủ bộ

Zippy Ziggy