Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hỗn Độn Kiếm Thần
505.221 530 8.180

Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
2.582.319 370 5.546

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Yozakura Quartet
136.459 30 1.698

Yozakura Quartet

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
1.336.670 317 13.607

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Ngưu Thư Cung Ứng Thương
2.391.110 495 10.949

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
55.732.967 14.384 115.547

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
755.706 331 10.422

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Chủ tịch và Nữ Sát thủ
641.660 344 5.720

Chủ tịch và Nữ Sát thủ

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
3.397.309 4.522 34.196

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Cái Chết Sau 7 Ngày
465.168 363 3.817

Cái Chết Sau 7 Ngày

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
14.763.507 3.442 57.779

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
7.623.798 2.032 44.029

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Duy Ngã Độc Tiên
354.338 237 7.990

Duy Ngã Độc Tiên

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
2.761.379 1.117 18.193

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
8.008.984 1.978 31.281

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Tokyo Dragon Night
605.734 329 5.922

Tokyo Dragon Night

Truyện tranh Hokuhokusei ni Kumo to Ike
41.089 48 1.099

Hokuhokusei ni Kumo to Ike

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
2.402.850 1.726 26.501

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Thông Linh Phi
76.438.316 54.342 155.148

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trâm Trung Lục
2.916.431 3.109 20.890

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
11.517.001 2.200 39.911

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
6.066.617 2.393 28.829

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
4.462.369 685 25.744

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
5.940.620 1.608 28.607

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Tatoe Hai Ni Natte Mo
222.955 368 3.058

Tatoe Hai Ni Natte Mo

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
3.495.025 292 17.289

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
14.681 22 959

Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên

Truyện tranh Nguyên Tôn
19.321.536 9.575 82.881

Nguyên Tôn

Truyện tranh Lựa Chọn Phân Kỳ
2.005.222 579 9.372

Lựa Chọn Phân Kỳ

Truyện tranh Hiệu Điện Hãi Hùng
5.715 8 101

Hiệu Điện Hãi Hùng

Truyện tranh Đại chúa tể
11.000.918 3.569 42.599

Đại chúa tể

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
4.469.572 3.196 35.003

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng
244.146 356 5.303

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
1.506.021 619 17.978

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn
1.146.232 186 10.601

Đô Thị Chí Tôn

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
2.529.543 1.461 9.421

Tây Du Ký ngoại truyện