Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh SCP Đơn Giản Hóa
12.953 39 412

SCP Đơn Giản Hóa

Truyện tranh Spirit Circle - Hồn Hoàn
74.951 29 953

Spirit Circle - Hồn Hoàn

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
140.912 190 4.119

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
14.455.500 4.987 38.251

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
15.499.817 6.151 37.873

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
2.843.936 1.767 15.539

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.442.361 245 2.939

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.233.597 4.937 23.752

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
647.387 276 6.744

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
30.086.446 9.980 54.122

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.055.327 21.541 57.332

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.535.516 980 13.544

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
724.425 417 8.344

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Tengoku Daimakyou
3.762 14 192

Tengoku Daimakyou

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
971.271 465 9.499

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.469.055 42.900 101.658

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thánh Võ Tinh Thần
131.845 102 3.108

Thánh Võ Tinh Thần

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
259.194 172 4.136

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
4.442 14 418

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
4.679.998 1.551 27.245

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Ngự Thiên
1.438.386 365 15.675

Ngự Thiên

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
2.495.234 2.970 29.886

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
6.418.782 2.812 26.633

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Travelogue Of The Succubus
3.498 0 59

Travelogue Of The Succubus

Truyện tranh Thiên Tỉnh Chi Lộ
760.738 453 7.639

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5.092.153 5.013 30.718

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất
66.916 65 3.065

Hệ Thống Tu Tiên Mạnh Nhất

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Đi Học
139.166 82 2.810

Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Đi Học

Truyện tranh Bỉ Ngạn Hoa
81.330 247 5.557

Bỉ Ngạn Hoa

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
12.996.918 5.551 40.846

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
2.055.835 1.228 13.276

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
1.199.201 503 13.189

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Khưu Phúc Long
105.114 36 919

Thần Binh Khưu Phúc Long

Truyện tranh Long Mạch Võ Thần
36.619 64 2.749

Long Mạch Võ Thần

Truyện tranh Luôn Có Thần Tiên Muốn Hãm Hại Ta
29.325 57 1.542

Luôn Có Thần Tiên Muốn Hãm Hại Ta

Truyện tranh Thiên Hạ Kiếp
435.729 366 7.652

Thiên Hạ Kiếp