Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống
2.382.431 410 20.713

Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
160.527 116 3.617

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
12.192.486 1.402 47.735

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
75.313 50 3.627

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
23.713.552 4.773 75.645

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
41.388.950 38.991 169.081

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Dr. Prisoner
323.871 283 7.129

Dr. Prisoner

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
17.723.307 1.787 55.126

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
19.381.554 2.300 76.667

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
3.373.451 385 20.847

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện tranh Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương
3.664.443 917 24.007

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

Truyện tranh Địa Ngục Thần Y
3.566.886 285 10.385

Địa Ngục Thần Y

Truyện tranh Tôn Thượng
11.349.830 2.684 52.860

Tôn Thượng

Truyện tranh Nguyên Tôn
45.533.856 14.538 148.124

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đêm Ngàn Sói Dữ
6.331 17 140

Đêm Ngàn Sói Dữ

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
97.284 23 350

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Cửu Hoang Đọa Huyền Sư
2.908.556 978 20.427

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Truyện tranh My Death Flags Show No Sign of Ending.
51.528 94 3.616

My Death Flags Show No Sign of Ending.

Truyện tranh Gofun Go no Sekai
277.294 292 6.282

Gofun Go no Sekai

Truyện tranh Trace: Kasouken Houi Kenkyuuin no Tsuisou
81.468 51 2.157

Trace: Kasouken Houi Kenkyuuin no Tsuisou

Truyện tranh Sự Tái Sinh Trở Lại Của Kiếm Thần
3.720 34 959

Sự Tái Sinh Trở Lại Của Kiếm Thần

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn
5.715.854 456 32.834

Đô Thị Chí Tôn

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
360.809 138 6.549

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
21.115.740 3.478 66.447

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tuyệt Thế Cổ Tôn
3.649.702 449 24.243

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
27.254.703 2.768 77.016

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
723.181 153 10.364

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
3.606.278 246 17.459

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
16.124.290 7.792 58.628

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
100.521.319 16.150 156.254

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
6.372.341 726 29.519

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
13.149.861 5.037 66.765

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
7.003.584 402 28.717

Đạp Toái Tiên Hà