Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
7.743.439 786 32.397

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
8.856.996 472 34.026

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
577.507 107 6.384

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Vạn Thần Sư Tổ
271.431 35 5.374

Vạn Thần Sư Tổ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
2.729.048 249 18.191

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh SCP Đơn Giản Hóa
720.963 326 5.287

SCP Đơn Giản Hóa

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.013.857 2.525 18.428

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
28.823.779 5.075 82.781

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tôn Thượng
15.352.956 3.385 64.511

Tôn Thượng

Truyện tranh Em là bạc hà mèo của tôi
619.837 151 8.312

Em là bạc hà mèo của tôi

Truyện tranh Đế Tế
172.471 64 3.730

Đế Tế

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
3.432.342 3.480 31.443

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi
325.442 99 6.720

Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
113.174.023 17.492 173.517

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Furyou Taimashi Reina
176.514 131 2.805

Furyou Taimashi Reina

Truyện tranh Chiến Đỉnh
6.401.748 534 29.726

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
43.655.359 6.080 98.091

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tây Du Đường Tam Tạng
88.613 18 732

Tây Du Đường Tam Tạng

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.751.650 17.935 132.471

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
26.395.803 9.076 101.412

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị
22.451 16 949

Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
2.547.064 648 22.560

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
2.086.803 366 16.736

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Nhất Thế Thành Tiên
208.568 61 4.354

Nhất Thế Thành Tiên

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
34.666.540 2.999 88.288

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thám Tử Conan
53.053.586 12.056 72.805

Thám Tử Conan

Truyện tranh Phi Thăng Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Một Tiên Tử
278.404 80 4.885

Phi Thăng Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Một Tiên Tử

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
8.519.297 1.625 37.781

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
11.870.972 1.778 59.013

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
16.505.372 5.588 76.309

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Mở Phòng Khám Tu Tiên
517.172 99 8.111

Mở Phòng Khám Tu Tiên

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
3.501.885 1.005 29.664

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
886.880 389 11.346

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên