Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
118.245.664 64.559 214.954

Thông Linh Phi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
114.337.184 24.040 219.066

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
113.179.240 17.492 173.520

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
71.780.885 13.489 162.499

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nguyên Tôn
54.182.237 15.633 165.191

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
53.243.577 9.934 118.759

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thám Tử Conan
53.057.339 12.056 72.805

Thám Tử Conan

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.755.436 17.935 132.474

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
44.771.554 39.472 179.577

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
43.657.152 6.080 98.092

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.180.980 5.203 99.307

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.096.887 16.479 114.282

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
35.449.601 2.968 97.220

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
34.669.767 2.999 88.290

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
32.781.561 7.816 88.243

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
29.008.518 4.086 98.666

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
28.826.308 5.075 82.789

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
28.214.250 3.906 92.079

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
27.294.468 4.952 83.006

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
26.398.014 9.077 101.416

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
25.029.206 4.399 99.709

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
25.008.161 2.519 59.091

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
23.431.824 2.937 61.579

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
23.021.884 16.515 46.468

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Chư Thiên Ký
22.480.126 3.550 65.643

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
22.136.842 2.951 80.849

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
22.009.966 2.651 69.631

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
21.243.185 2.108 75.952

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn