Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
7.108.970 4.992 112.143

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
6.607.621 25.764 234.137

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
4.959.085 17.926 182.178

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nguyên Tôn
4.343.639 16.243 176.240

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
4.290.900 19.381 142.468

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
4.134.851 3.311 108.778

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
4.110.500 6.417 94.971

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
4.043.965 540 41.315

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
4.003.593 3.213 96.721

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
3.172.846 13.846 171.895

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
3.154.580 1.322 57.785

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
2.787.249 4.640 109.297

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
2.772.806 5.109 89.642

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
2.465.892 1.337 61.710

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Tôn Thượng
2.465.365 4.153 73.683

Tôn Thượng

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
2.453.834 2.203 63.772

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
2.368.474 4.516 109.504

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
2.346.627 6.157 103.159

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
2.301.029 3.194 88.908

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
2.208.150 9.709 108.834

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thông Linh Phi
2.096.384 64.663 218.830

Thông Linh Phi

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
1.913.422 764 33.506

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
1.898.066 12.111 76.612

Thám Tử Conan

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
1.772.511 1.494 52.706

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
1.599.958 10.190 126.790

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.575.422 958 30.499

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
1.506.260 2.628 62.619

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
1.444.650 641 37.411

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
1.415.019 2.005 65.346

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
1.377.403 5.824 81.863

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
1.374.112 1.392 59.296

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
1.299.490 2.031 66.581

Cửu Dương Đế Tôn