Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
1.415.685 4.992 112.140

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
1.275.095 25.764 234.137

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
1.240.578 17.926 182.177

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nguyên Tôn
997.484 16.243 176.237

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
803.363 3.213 96.721

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
801.724 3.311 108.777

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
749.742 19.381 142.468

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
702.799 6.417 94.970

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
702.217 1.322 57.785

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
651.644 2.203 63.772

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
629.468 1.753 50.912

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
590.271 540 41.314

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
551.563 764 33.506

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
529.290 13.846 171.895

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
491.788 4.640 109.296

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
468.328 6.157 103.159

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
462.737 2.692 73.147

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Thông Linh Phi
449.276 64.663 218.828

Thông Linh Phi

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
445.431 5.824 81.862

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
439.003 9.709 108.834

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tôn Thượng
434.987 4.153 73.683

Tôn Thượng

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
426.918 1.337 61.710

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
423.705 1.096 36.293

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
419.874 3.194 88.907

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
403.447 12.111 76.611

Thám Tử Conan

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
375.723 100 6.080

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
362.765 2.628 62.618

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
360.514 5.532 80.554

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
349.041 754 25.121

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
344.311 5.109 89.642

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
333.020 4.516 109.504

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
324.798 958 30.499

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
313.131 1.494 52.706

Dị Thế Tà Quân